Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Polecamy

Dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i ...

Aktualności

  W dniu 26.10.2022 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach ... więcej

Ubezpieczenie NNW dla naszych Wędkarzy

Aktualności

Szanowni Wędkarze informujemy, że zawarta została polisa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla naszych Członków na 2022 ... więcej

Instalacja fotowoltaiczna w Ośrodku Zarybieniowym ...

Aktualności

      Szanowne Koleżanki i koledzy, w dniu 11 maja 2021r. protokólarnie w Ośrodku Zarybieniowym w m. Szczodre odebrano ... więcej

zb. zaporowy Łagiewniki

Aktualności

Szanowni Wędkarze, zgodnie z zapisem z punktu 4 z 10 strony zezwolenia na amatorski połów ryb, poniżej przedstawiamy ... więcej

Zmiany w zezwoleniu na amatorski połów ryb na ...

Aktualności

Szanowni Wędkarze informujemy, że dokonane zostały zmiany w przepisach dotyczących amatorskiego połowu ryb na rok 2022. Zmiany dotyczą: 1. ... więcej

Najaktywniejsi

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Spotkanie Okręgów PZW w rejonach - 21-22.11.22 r.

Aktualności | 2022-11-23 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 21 listopada 2022 r. w Starym Kiełbowie k/Radomia odbyło się, spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego PZW z Okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego z rejonu południowo - zachodniego i północno - zachodniego Polski.Obradom przewodniczyła Prezes ZG PZW – kol. Beata Olejarz. W spotkaniu, z ramienia ZG PZW, uczestniczyli także: Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak, Skarbnik ZG - kol. Andrzej Lebiotkowski, Sekretarz ZG - kol. Dariusz Dziemianowicz, Członkowie Prezydium ZG: Kol. Jacek Grobelny, Kol. Andrzej ...... więcej

Czasowy zakaz połowu po zarybieniu na łowisku przy ul.Głównej we Wrocławiu tzw.Cegielnia Stabłowice.

Aktualności | 2022-11-23 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Wędkarze informujemy, że w związku z wnioskiem Koła PZW nr 61 Fabryczna, w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu PZW nr 34/X/2020/ZO z dnia 23.10.2020 r. wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na łowisku przy ul.Głównej we Wrocławiu tzw.Cegielnia Stabłowice od dnia 23 listopada 2022 r. do dnia 06 grudnia 2022 roku włącznie. Zakaz ma związek z zarybieniem. ... więcej

SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2023 r. w PZW Okręg we Wrocławiu.

Aktualności | 2022-11-19 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/X/2022/ZO Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 26 października 2022 roku SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2023 r. w PZW Okręg we Wrocławiu SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA – uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnie z Zasadami i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz zapisami zawartymi w zezwoleniu na rok 2023: L.p. Rodzaj składki Cena Składka pełna – na ...... więcej

Czasowy zakaz połowu po zarybieniu na trzech zbiornikach w Wyszonowicach.

Aktualności | 2022-11-18 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Wędkarze informujemy, że w związku z wnioskiem Koła PZW nr 39 Okoń Strzelin, w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu PZW nr 34/X/2020/ZO z dnia 23.10.2020 r. wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na trzech akwenach w Wyszonowicach od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 06 grudnia 2022 roku włącznie. Zakaz ma związek z zarybieniem. ... więcej

Czasowy zakaz połowu po zarybieniu na łowisku Zajączków - Staw Duży

Aktualności | 2022-11-18 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Wędkarze informujemy, że w związku z wnioskiem Koła PZW nr 13 Oborniki Śląskie, w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu PZW nr 34/X/2020/ZO z dnia 23.10.2020 r. wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na łowisku w Zajączkowie -Staw Duży od dnia 19 listopada 2022 r. do dnia 09 grudnia 2022 roku włącznie. Zakaz ma związek z zarybieniem. ... więcej

Informacja z posiedzenia Zarządu Okręgu w dniu 14.11.2022 r.

Aktualności | 2022-11-16 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

W dniu 14 listopada 2022 r. w siedzibie Okręgu przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył i prowadził Prezes ZO Andrzej Świętach Przywitał przybyłych Członków ZO oraz zaproszonych gości w osobach: Przewodniczącego OKR Jacka Bułata, Mecenasa Wojciecha Kowalika, Dyrektora BZO Roberta Suwadę oraz pracowników BZO Adama Suchoraba i asystenta ZO. Po przedłożeniu i przyjęciu porządku posiedzenia przystąpiono do jego realizacji. Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia ZO nr 5 z dnia 26.10.2022 r. ...... więcej

Dofinansowanie zakupu sprzętu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aktualności | 2022-11-14 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

W dniu 26.10.2022 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach oraz Skarbnik Zarządu Okręgu Zdzisław Leniak podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętów w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Pomoc ARiMR ustalono w wysokości 158 760,16 zł. ...... więcej

Realizacja zadania publicznego - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Aktualności | 2022-11-14 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Dnia 02.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach oraz Skarbnik Zarządu Okręgu Zdzisław Leniak podpisali umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zakup sprzętu do monitorowania zakazu amatorskiego połowu ryb, wsparcia bezpieczeństwa publicznego”. W ramach zadania publicznego zakupiona zostanie łódź wraz z osprzętem oraz urządzenia do monitoringu ichtiofauny. Admin... więcej

Dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aktualności | 2022-11-14 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

W dniu 26.10.2022 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach oraz Skarb Zarządu Okręgu Zdzisław Leniak podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętów w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Pomoc ARiMR ustalono w wysokości 107 450,40 zł. W ramach operacji planowany ...... więcej

Czasowy zakaz połowu po zarybieniu na zbiorniku w Raszowicach.

Aktualności | 2022-11-10 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Wędkarze informujemy, że w związku z wnioskiem Koła PZW nr 115 Kataś Trzebnica, w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu PZW nr 34/X/2020/ZO z dnia 23.10.2020 r. wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na zbiorniku w Raszowicach od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 roku włącznie. Zakaz ma związek z zarybieniem. ... więcej

Zdjęcia z galerii