W dniu 01.07.2024 r. przedstawiciele Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu podpisali w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu umowę w ramach projektu REKOMPENSATY WODNŚRODOWISKOWE w zakresie PRIORYTETU 2.

W dniu 01.07.2024 r. przedstawiciele Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu Prezes Andrzej Świętach, Wiceprezes Leszek Markiewicz oraz Główny Ichtiolog Okręgu Karol Cieleń podpisali w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu umowę w ramach  której pozyskano środki   na dofinansowanie działań w ramach projektu  REKOMPENSATY WODNŚRODOWISKOWE  w zakresie PRIORYTETU 2. Pozyskane fundusze będą wykorzystane w Ośrodku Zarybieniowym Szczodre na  realizację zadań wykraczających poza standardowe zasady dobrej praktyki rybackiej. Celem operacji jest promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska, wsparcie w wykorzystaniu tradycyjnych oraz przyjaznych środowisku praktyk jak i nowatorskich technik w chowie i hodowli ryb.

Łączna wysokość uzyskanego dofinansowania to  570 994, 95 zł.