Szanowni Wędkarze !!! Na wodach użytkowanych przez nasz Okręg nie ma wprowadzonych żadnych dodatkowych ograniczeń, wędkujemy zgodnie z zasadami ujętymi w zezwoleniu na amatorski połów ryb na 2024 rok.

   Szanowni Wędkarze

     Mając na uwadze okres letni, wysokie temperatury powietrza a co za tym idzie wzrost temperatury wody oraz pogarszające się warunki fizyko-chemiczne jak i zmiany środowiskowe   zachodzące w środowisku wodnym w okresie letnim, apelujemy o ograniczenie w miarę możliwości stosowanie zanęt spożywczych w czasie wędkowania.

      Obecna sytuacja budzi też nasze obawy związane z zagrożeniem dla organizmów bytujących w rzece Odrze, jej kanałach i starorzeczach. Z uzyskiwanych przez nas danych wynika, że w rzece Odrze nie występują stany alarmowe, wynikające z przekroczeń ustalonych norm dla badanych wskaźników w danych punktach pomiarowych. Jednocześnie jesteśmy zapewniani, że dokonuje się wszelkich ustalonych czynności, aby polepszyć stan wód w rzece Odrze, tj. zrzuty wód są dostosowane do poziomu wody w rzece, prowadzony jest monitoring przepływów, przewodności oraz zawartości chlorków i siarczanów w dokonywanych zrzutach wód kopalnianych i poprodukcyjnych.

 

    Na wodach użytkowanych przez nasz Okręg nie ma wprowadzonych żadnych dodatkowych ograniczeń, wędkujemy zgodnie z zasadami ujętymi w zezwoleniu na amatorski połów ryb na 2024 rok.