Zestawienie zarybień wód drobnych dokonanych w roku 2023 (wody nie będące częściami obwodów rybackich tj. rzek i zbiorników zaporowych)

Zestawienie zarybień wód drobnych (glinianki, żwirownie, stawy) użytkowanych przez Okręg PZW we Wrocławiu. W minionym roku do naszych wód zostały wpuszczone ryby o łącznej wadze ponad 23 400 kg na kwotę

584 565,90 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 90 groszy)

 

Na tą ilość i wartość złożyły się przede wszystkim zarybienia karpiem oraz niżej wymienionymi gatunkami:

 

Karaś pospolity dwulatek  (wielkość 60-120 g)- 99 kg

Karaś dwulatki  (wielkość 200-300 g)– 1 350 kg

Karp handlówka  (wielkość 1,2 – 2,2 kg)– 8 771,80 kg

Karp kroczek  (wielkość 300 - 600 g) – 11 889 kg

Sandacz  narybek jesienny  (wielkość 50 -70 g) – 1 650 szt.

Sandacz dwulatki  (wielkość 350-450 g) – 91 kg

Węgorz podchowany narybek  (wielkość 7-15 g) – 54,50 kg (ok 4 tysiące sztuk)

 

Pełne zestawienie zarybień wód drobnych w załączniku.