Stanica wędkarska MIETKÓW w Borzygniewie

Powiadom znajomego:

Witryna internetowa: http://mietkow.pzw.wroclaw.pl/

Facebook https://www.facebook.com/stanicapzwmietkow

 

 

Zbiornik wodny Mietków - zwany również Jeziorem Mietkowskim - jest zbiornikiem retencyjnym utworzonym w 1986r. w wyniku spiętrzenia rzeki Bystrzycy zaporą ziemną o wysokości 16 m. Jezioro liczące prawie 930 ha spełnia kilka funkcji: służy jako zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy, jest wykorzystywany w celach energetycznych, gospodarki rybackiej, rekreacji oraz zaopatruje w wodę okoliczny przemysł.
   Rozporządzeniem Wojewody Wrocławskiego z dn. 27.X.1998r. Na terenie obejmującym zachodnią część Wrocławia poprzez dolinę Bystrzycy, obejmując gminy: Wrocław, Kąty Wr., Sobótkę i Mietków powołany został Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy. Stanowi on część Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce. Korytarz ekologiczny doliny Bystrzycy łączy dobrze zachowane tereny leśne Sudetów z jednym z najlepiej wykształconych na terenie Polski korytarzem ekologicznym doliny Odry.
Na zbiorniku Mietków stwierdzono 105 gatunków ptaków wodnych i wodnobłotnych tj. 86% gatunków tej grupy ekologicznej występujących w Polsce. Lista lęgowych ptaków wodnych obejmuje, jak dotąd, 19 gatunków, wśród których są gatunki wyszczególnione w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Ten największy na terenie Dolnego Śląska zbiornik, w oparciu o zawartą z RZGW we Wrocławiu notarialną umowę dzierżawną, jest użytkowany rybacko przez PZW Okręg we Wrocławiu i intensywnie, od momentu zalania, zarybiany cennymi gatunkami ryb takimi jak: sandacz, szczupak, sum, boleń, jaź, lin, karp i węgorz.
   Prowadzona przez PZW Okręg we Wrocławiu gospodarka rybacka ukierunkowana jest na stworzenie na tym akwenie atrakcyjnego łowiska wędkarskiego, miejsca czynnego wypoczynku dla prawie 65 tys. wędkarzy z Dolnego Śląska oraz licznych przyjezdnych z kraju i z zagranicy. Dzięki znacznej poprawie czystości wód rz. Bystrzycy oraz konsekwentnej PZW Okręgu we Wrocławiu zb. Mietków stał się bardzo atrakcyjnym łowiskiem wędkarskim słynącym na terenie całego kraju z łowionych dużych ilości okazałych sandaczy, co znalazło swe odbicie w umieszczeniu w herbie gminy Mietków 3 sandaczy oraz organizowaniu ogólnopolskich zawodów spinningowych, zaliczanych do Grand Prix Polski.
  

 

 

   PZW Okręg we Wrocławiu, na swej blisko hektarowej działce, usytuowanej nad północnym brzegiem zbiornika w okolicy miejcowości Borzygniew, wybudował Stanicę Wędkarską (z domkami letniskowymi i polem namiotowym), z której mogą korzystać wędkarze oraz inni turyści. 

  Galeria "Stanica Mietków" (kliknij tutaj) przedstwia kilka  ciekawych zdjęć ośrodka.

Menu