posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 24.06.2024 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKREGU 28.06.2024 R.

 

W dniu 24 czerwca 2024 r. w siedzibie Okręgu przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył i prowadził Prezes ZO Andrzej Świętach.

Przywitał przybyłych Członków Zarządu Okręgu oraz zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Przewodniczącego OSK Zdzisława Tomaszewskiego,  Mecenasa Wojciecha Kowalika, Główną Księgową Okręgu Panią Lilę Banat, Dyrektora BZO Roberta Suwadę oraz pracowników BZO Adama Suchoraba i asystenta ZO.

Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu nr 1 z dnia 25.03.2024 r.

Na początku posiedzenia Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach przedstawił porządek posiedzenia, który następnie został jednogłośnie przyjęty.

Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach przekazał informacje z bieżących prac Zarządu Głównego PZW, a następnie poinformował zgromadzonych o pracach Okręgu pomiędzy posiedzeniami.

Prezes Zarządu Okręgu wskazał  na szereg odbytych w ostatnim czasie spotkań związanych z  zagospodarowaniem wód i ich ochroną. Następnie przedstawił plan pracy Zarządu Okręgu i plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu na II  półrocze 2024 roku.

W dalszej kolejności Wiceprezes ZO ds. Sportu Bogusław Krawczyk przedstawił krótkie sprawozdanie ze zorganizowanych w ostatnim czasie zawodów okręgowych, w szczególności VI zawodów z cyklu Puchar Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, które odbyły się w dniu 23 czerwca 2024 r. na rzece Odrze przy ul. Zawalnej, Pasterskiej i przy jazie Opatowickim.

Następnie podsumowanie z prac przedłożył Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Wód Marek Olczyk omawiając aktualne prace komisji.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Wiceprezes ds. Młodzieży Piotr Cieślak, który poinformował o wnioskach jakie wpływają do Komisji, w tym wnioskach o dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci zorganizowanych przez koła Okręgu  z okazji Dnia Dziecka. Przedstawił także stan przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich, która odbędzie się w dniach 29.08-1.09.2024 r. oraz o Strefowej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży, która planowana jest w dniach 20-21.09.2024 r. 

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Zdzisław Tomaszewski przedstawiając krótką informację z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

Główna Księgowa Okręgu przedłożyła informacje finansowe, wynikające z bieżącego rozliczenia składek członkowskich, jak i dane związane z realizacją założeń budżetowych.

Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Robert Suwada poinformował zgromadzonych o bieżących pracach biura oraz o planowanych inwestycjach, w tym o konieczności wymiany pomp ciepła. Następnie przedłożył dane dotyczące tegorocznego tarła. Przekazał także informacje na temat wykonanych prac na stawie w Boguszycach oraz kontynuacji działań rekultywacyjnych wokół akwenu. Na koniec przedstawił kwestie związane z opracowaniem i pozytywnym zaopiniowaniem przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie  operatów rybackich i złożonych wnioskach do RZGW we Wrocławiu na przedłużenie   umów na użytkowanie rybackie.

Członek Zarządu Łukasz Murmyło zgłosił inicjatywę przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji sprzątania terenu wokół zbiornika Mietków, w tracie której zostaną zebrane śmieci zalegające wzdłuż linii brzegowej, jak i inne pozostałości po „pseudowędkarzach” i innych osobach przebywających i korzystających z walorów zbiornika.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy poruszyli bieżące kwestie i zagadnienia nurtujące nasze środowisko wędkarskie.