Nasze wody i ich ochrona

Nasze wody i ich ochrona

Powiadom znajomego:

 

Wykaz wód Okręgu Wrocławskiego PZW

   

        Za Okręgową  Składkę na  Zagospodarowanie  i  Ochronę Wód  udostępnia  się  dla wędkarzy  wszystkie nizinne i górskie wody Okręgu PZW we Wrocławiu  o  łącznej powierzchni  ok 4000 ha. z wyłączeniem:

 

 

 

wody_okregu.jpg

 

 

 

 • łowisk specjalnych Kół PZW,
 • łowisk komercyjnych,
 • wód objętych ochroną ujęć wody pitnej,
 • wód objętych ochroną przyrody,
 • wód obrębów hodowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Szczegółowy wykaz wód znajduje się w obowiązkowym rejestrze połowu ryb oraz na mapie wędkarskiej.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

file_pdf.gif Obwody rybackie.pdf
file_pdf.gif  Wody drobne.pdf
file_pdf.gif Uchwała o obrębach ochronnych.pdf
file_doc.gif Mapka obwodów rybackich.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona wód jest jednym ze statutowych zakresów działania Okręgu

 

 

 

(Statut PZW - rozdział V Okręgi Związku - § 47 pkt 15)

 

 

 

     Na początku 1999 roku władze Okręgu PZW wystąpiły do rad powiatów, w byłym województwie wrocławskim, o powołanie Społecznej Straży Rybackiej. Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku art. 24 (Dz U. Nr 66 poz.750 z późniejszymi zmianami) - Rady Powiatów wyraziły zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej w powiatach: górowskim, milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim, oraz powiatach: ziemskim i grodzkim.

 

 

 

   Do zadań tej straży należy współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką (PSR) w zakresie kontroli przestrzegania ustawy rybackiej i przepisów wydanych na jej podstawie. Oprócz kontroli dokumentów uprawniających do amatorskiego połowu ryb, strażnicy nadzorują rzeki, jeziora, zbiorniki zaporowe i stawy przed nadmiernym wyrybianiem, zwracjąc uwagę na przestrzegaanie okresów i wymiarów ochronnych, bezprawne korzystanie z narzędzi rybackich czy też zgoła rzeźnicki proceder kaleczenia ryb przez "szarpakowców". Każdy patrol nad wodą, to gwarant bezpieczeństwa dla wędkarzy i ich mienia oraz pewnik, że popełnienie wykroczeń czy przestępstw znajdzie finał w postępowaniu mandatowym lub sądowym, a ryby wpuszczone do akwenów za nasze składki nie będą bezkarnie kradzione.

 

 

 

   W 2005 roku Społeczna Straż Rybacka w powiatach naszego okręgu przeprowadziła łącznie 1 142 kontrole, z tego 259 z PSR, Policją i Strażą Ochrony Ochrony Wód PZW oraz 883 samodzielnie. Skontrolowano 7 570 wędkarzy. Ujawniono 1 940 przypadków naruszenia ustawy , z czego 396 miało swój finał w sądach grodzkich lub wydziałach karnych sądów rejonowych. W 810 sprawach przy współpracy z funkcjonariuszami Policji i PSR nałożono mandaty karne.

 

 

 

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian, straż coraz bardziej troszczy się o lepszą jakość swojej pracy, rezygnując z masowości. Liczy się wysoka kultura, zdecydowanie, zaangażowanie. Strażnicy są umundurowani, wyposażeni w środki łączności, lornetki i noktowizory. Oprócz ustawowej Państwowej Straży Rybackiej współpracą ze Społeczną Straż Rybacką są zainteresowani: Policja, Straże Miejskie i Gminne oraz Straż Leśna. Jest coraz więcej wspólnych akcji, często mieszanych tak, że zakres kompetencji ma bardzo szerokie spektrum, co daje możliwość szerokiego oddziaływania. Jest to zarazem doskonała forma prewencji, postrzegana przez lokalne społeczności. Efektem tego są coraz częstsze informacje telefoniczne od wędkujących o przejawach kłusownictwa, co pozwala szybciej zareagować i wylegitymować winowajców, a następnie wdrożyć odpowiednie postępowanie - mandatowe lub sądowe, w zależności od rodzaju wykroczenia i zachowania sprawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     Jesteś świadkiem wandalizmu nad wodą, zatrucia wody lub kłusownictwa? Pomóż chronić nasze wody. Zgłoś ten przypadek kontaktując się telefonicznie z komendantami Społecznej Straży Rybackiej w:

 

 

 

 • Górze Śląskiej z Mariusz Śmiałek tel. 728 464 271 ,
 • Miliczu z Eugeniusz Kątnik tel. 665 521 731,
 • Oleśnicy z  Józefem Kaczmarczukiem tel. 666 870 587,
 • Oławie z Łukaszem Florczykiem tel. 504 005 245 ,
 • Strzelinie z Adamem Suchorabem tel. ,793 300 378
 • Środzie Śląskiej z Bartłomiejem Malcem tel. 608 334 304,
 • Trzebnicy z Pawłem Nalepą tel.  661 042 587,
 • Wołowie z Waldemarem Radziemskim tel. , 609 346 677
 • Wrocławiu (powiat grodzki) z Janem Kubikiem  tel. 500 117 498, lub 501 844 273 
 • Wrocławiu (powiat ziemski) z Piotrem Cieślakiem tel. 605 578 067                                

 

 

 

lub dzwoniąc do etatowej Straży Ochrony Wód PZW:

 

 

 

 • Mariusz Mazur tel.  601 342 330

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Państwowej Straży Rybackiej tel. 71 340 66 31,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska tel. 71 372 13 05

Pliki do pobrania

 • 996-pliki-dziennik-ustaw.pdf

  • 0.12 MB
 • 996-pliki-obwody-rybackie.pdf

  • 0.17 MB
 • 996-pliki-dok1-akualizacja.doc

  • 0.43 MB
 • 996-pliki-wody-drobne-2022-v2.pdf

  • 0.13 MB