STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560) przekazujemy przyjętą przez Zarząd Główny PZW procedurę uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) oraz standardy ochrony małoletnich (uchwała nr 42/VI/2024 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15 czerwca 2024 r.

Pliki do pobrania

  • standardy-ochrony-mal-oletnich-w-wersji-skralconej.docx

    • 6.71 MB
  • procedura-uzyskania-informacji-z-rspts-do-uchwal-y.docx

    • 0.05 MB
  • standardy-ochrony-mal-oletnich-z-zal-a-cznikami.docx

    • 0.04 MB