Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu

W dniu 22 kwietnia 2024 roku w siedzibie Okręgu przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu, które otworzył i prowadził Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach. Przywitał przybyłych Członków Prezydium Zarządu Okręgu oraz zaproszonych gości. Warto podkreślić 100 % obecność Członków Prezydium na posiedzeniu.

Po przedłożeniu i przyjęciu porządku posiedzenia przystąpiono do realizacji kolejnych jego punktów.

Zatwierdzono protokoły Prezydium Zarządu Okręgu nr 5 z dnia 11.04.2024 r. i nr 6  z dnia 18.04.2024 r.

Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach przekazał informacje z bieżących prac Zarządu Głównego PZW, a następnie poinformował zgromadzonych o pracach Okręgu pomiędzy posiedzeniami. Przedstawił informację na temat regulacji przepływów na budowlach hydrotechnicznych, poziomu wahań wody w okresie tarła ryb. Następnie przedstawił stanowisko związane z  zapytaniem inwestora  o możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej inwestycji do jednego z użytkowanych przez nas zbiorników, co może stanowić istotne zagrożenie dla jego stanu jak i bytującej w nim ichtiofauny.

W dalszej kolejności Prezes Zarządu Okręgu poinformował zgromadzonych o sytuacji jaka ma miejsce w przypadku akwenu w miejscowości Zajączków, związanej z przedłużeniem umowy dzierżawy.

Następnie Prezes Zarządu Okręgu omówił problemy związane z pozyskaniem tarlaków, podkreślając konieczność poszukiwania nowych rozwiązań usprawniających procesy dotyczące zapłodnienia ikry,  w szczególności ryb ciepłolubnych. Prezes poinformował także, że  rozpoczęły się odłowy tarlaków z naszych rzek i zbiorników zaporowych.

Prezes wskazał także na konieczność współpracy kół  z Ichtiologiem Okręgu oraz z Przewodniczącym ds. Zagospodarowania Wód w kwestii zarybienia zbiorników dokonywanych ze środków kół.

Następnie podsumowanie z bieżących prac przedłożył Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Wód Marek Olczyk. Poinformował zgromadzonych o niezbędnych i pilnych modernizacjach stawów w Ośrodku Zarybieniowym w Szczodrem. Wskazał także na konieczność wykonania remontu drogi przy naszym zbiorniku w Boguszycach.  W dalszej części posiedzenia została podjęta w tej sprawie uchwała.

W kolejności Wiceprezesi Zarządu Okręgu przedstawili sprawozdania z bieżących  prac.

Wiceprezes ds. Organizacyjnych Leszek Markiewicz przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Organizacyjnej i Odznaki.

Wiceprezes ds. Sportu Bogusław Krawczyk omówił najbliższe, planowane działania Okręgowego Kapitanatu Sportowego, w tym planowane zawody w dyscyplinie feederowej z cyklu GPO. Podkreślił bardzo duże zainteresowanie tą dyscypliną co ma przełożenie na wysoką frekwencję, jednak w związku z ograniczoną pojemnością łowiska nie wszyscy  zawodnicy będą mogli wziąć udział w zawodach. Wskazał także na konieczność zakupu programów do obsługi zawodów, w tym także do liczenia klasyfikacji w poszczególnych dyscyplinach.

Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód przedstawił działania komisji problemowych:  Komisji Zagospodarowania Wód oraz Komisji Ochrony Wód. Omówił działania poszczególnych Komendantów SSR w powiatach. Poinformował także o planowanych wydatkach. Dodatkowo przedstawił relacje ze spotkania podsumowującego dla Komendantów Powiatowych oraz Komendantów Grup Terenowych Społecznej Straży Rybackiej, w którym udział wzięli także przedstawiciele Policji z Komisariatu Wodnego, Państwowej Straży Rybackiej oraz Straży Miejskiej Wrocławia. Na spotkaniu podkreślono konieczność szczególnej ochrony naszych akwenów po dokonywanych zarybieniach.

Wiceprezes ds. Młodzieży Piotr Cieślak omówił ostatnie działania Komisji ds. Młodzieży, w szczególności przygotowania do Olimpiady Ogólnopolskiej i Olimpiady Strefowej.

W dalszej części posiedzenia głos zabrała główna Księgowa Lila Banat, która przedstawiła bieżące informacje finansowe Okręgu oraz dane o ilości członków  Okręgu i wpływach z tytułu wniesionych składek członkowskich.

Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Robert Suwada przedstawił ofertę zakupu polisy ubezpieczeniowej, szczegółowe informacje z odłowu tarlaków, co ma ogromne znaczenia dla zwiększenia puli genów ryb, które w przyszłości trafią do naszych wód. W dalszej kolejności poinformował o bieżących pracach w Ośrodku Zarybieniowym w Szczodrem, w tym także o zakupie paszy.

Na posiedzeniu zostały także podjęte uchwały w sprawie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w kole PZW nr 25 Wołów i w kole PZW nr 85 Smolec,  dokumentowania zarybień wód drobnych przeprowadzanych ze środków koła, zatwierdzenia środków finansowych na remont drogi przy stawie w Boguszycach, nadania stopnia instruktora szkolenia młodzieży wędkarskiej, zatwierdzenia kosztu zakupu ubezpieczenia majątku PZW Okręg we Wrocławiu oraz zatwierdzenia kosztu zakupu programów komputerowych do obliczania wyników na zawodach wędkarskich Okręgu w dyscyplinach spławikowej, spinningowej i feederowej.

 

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy poruszyli bieżące kwestie i zagadnienia nurtujące nasze środowisko wędkarskiej.