Ograniczenie w wędkowaniu na stawie przy ul. Głównej/Karpnickiej tzw. Rowy we Wrocławiu.

W oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu PZW nr 34/X/2020/ZO z dnia 23 października 2020 r. i wniosek Zarządu Koła PZW nr 63 Odra od dnia 26 marca 2024 r. do dnia 9 kwietnia 2024 r. włącznie, wprowadzam czasowy zakaz połowu ryb na stawie przy ul. Głównej/Karpnickiej tzw. Rowy we Wrocławiu. Decyzja związana jest z zarybieniem akwenu.