Ograniczenie w wędkowaniu na stawie Pilczyce przy ul. Mącznej we Wrocławiu.

W oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu PZW nr 34/X/2020/ZO z dnia 23 października 2020 r. i wniosek Zarządu Koła PZW 41 Pilczyce od dnia 22 marca 2024 r. do dnia 6 kwietnia 2024 r. włącznie, wprowadzam czasowy zakaz połowu ryb na stawie Pilczyce przy ul. Mącznej we Wrocławiu.

Decyzja związana jest z zarybieniem akwenu.