Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w dn. 20.05.2024 roku

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w dn. 20.05.2024 roku

W dniu 20 maja 2024 r. w siedzibie Okręgu przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu, które otworzył i prowadził Prezes ZO Andrzej Świętach

Prezes Zarządu Okręgu przywitał przybyłych Członków Prezydium Zarządu Okręgu oraz zaproszonych Członków Zarządu Okręgu w osobach: Dariusza Kobryna, Wiesława Godziewskiego, Przewodniczącego OKR Jacka Bułata, Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sadu Koleżeńskiego Zdzisława Tomaszewskiego, Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Roberta Suwadę, starszego Specjalistę Adama Suchoraba oraz asystenta ZO.

Po przedłożeniu i przyjęciu porządku posiedzenia przystąpiono do realizacji kolejnych jego punktów.

Zatwierdzono protokół z poprzednich posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu nr 7 z dnia 22.04.2024 r.

W pierwszej kolejności Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach przekazał informacje z bieżących prac Zarządu Głównego PZW, a następnie poinformował zgromadzonych o funkcjonowaniu Okręgu pomiędzy posiedzeniami.

Przedstawił informacje na temat spotkań i rozmów z przedstawicielami  PGW Wody Polskie oraz nakreślił plan dalszych działań w ramach odbudowy ekosystemu rzeki Odry.

Następnie przestawił informacje ze spotkania ze Starostą powiatu milickiego oraz sytuację związaną z dzierżawionym przez Okręg zbiornikiem w Zajączkowie.
Prezes Zarządu Okręgu szczegółowo zrelacjonował nasze uczestnictwo w wydarzeniu Dni Odry, gdzie stoisko PZW Okręg we Wrocławiu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podkreślił, że jest to ciekawa inicjatywa mająca na celu popularyzacje ekologii i wędkarstwa szczególnie wśród najmłodszych. Jako Okręg jesteśmy zaproszeni do stałego uczestnictwa w tym cyklicznym wydarzeniu.

W dalszej części posiedzenia Wiceprezesi Zarządu Okręgu przedstawili sprawozdania z bieżących prac wraz z określeniem priorytetów oraz terminów ich wykonania.

W dalszej kolejności Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód Karol Wszołek przedstawił informacje dotyczące rozwiązania problemu kłusownictwa na jednym z naszych zbiorników oraz utworzenia grupy terenowej Społecznej Straży Rybackiej, która zabezpieczy akwen przed tym procederem.

Podkreślił, że przekazywanie sortów mundurowych oraz wyposażenia dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej, chroniących wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu, odbywa się zgodnie z planem.

Następnie podsumowanie z bieżących spraw przedłożył Przewodniczący Komisji Zagospodarowani Wód kol. Marek Olczyk. Poinformował o odłowach, dokonanych zarybieniach . Podkreślił, że mimo anomalii pogodowych tarła ryb przeprowadzane w ośrodku są bardzo efektywne, w dużej mierze na ten efekt przedkłada się nowatorska metoda zapładniania ikry zastosowana w tym sezonie.    

Wiceprezes ds. Sportu Bogusław Krawczyk przedstawił krótkie sprawozdanie z ostatnich zawodów tj. zawodów feederowych z cyklu GPO,  II tury, która odbyła się w dniu 28.04.2024 r. oraz III tury, która odbyła się w dniu 19.05.2024 r. Podkreślił niesłabnące zainteresowanie zawodami w dyscyplinie feederowej. Przekazał krótkie podsumowanie z przeprowadzonych Mistrzostw Okręgu w spinningu brzegowym, które odbyły się w dniach 4-5.05.2024 r. na rzece Odrze w miejscowości Lubiąż oraz zorganizowanych na Bartoszowicach I GPO w spinningu. Określił stan przygotowań do najbliższych Mistrzostw Okręgu Seniorów w dyscyplinie spławikowej oraz przedstawił stan przygotowań do zawodów z cyklu Puchar Prezydenta Wrocławia, które odbędą się w dniu 23 czerwca 2024 r.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jacek Bułat, który krótko omówił prace Komisji i poinformował o przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Komisję kontrolach.  

Następnie o działaniach Okręgowego Sądu Koleżeńskiego poinformował zgromadzonych Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sadu Koleżeńskiego Zdzisław Tomaszewski.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Biura Zarządu Okręgu przedstawił wstępne wyniki eksperymentu związanego z usprawnieniem procesów dotyczących zapłodnienia ikry ryb ciepłolubnych, w szczególności z gatunku brzana, nadzorowanych przez naukowców z Zespołu Biologii Gamet i Zarodka Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w Ośrodku Zarybieniowym w Szczodrem. Następnie Dyrektor przedstawił dane dotyczące liczby członków i sprzedanych zezwoleń na koniec  kwietnia 2024 r. w porównaniu z latami ubiegłymi. Przedstawił także planowane zmiany w Regulaminie Pracy Pracowników Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu. Na koniec przedstawił szczegóły dotyczące umów dzierżawy zbiorników wodnych i działań jakie w tym zakresie zostały podjęte. 

Ponadto w toku posiedzenia podjęto uchwały powołania komisji egzaminacyjnych w kole PZW nr 61 Fabryczna, wniosku dotyczącego nadania stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej, zgody na odłów suma, w sprawie sprzedaży ciągnika i kosiarki bijakowej, które z racji ich złego stanu technicznego  zostały wycofane z eksploatacji oraz w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu.

 Na zakończenie posiedzenia uczestnicy poruszyli bieżące kwestie i zagadnienia nurtujące nasze środowisko wędkarskie.