Komunikat nr 1 - Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów 2024

Na zlecenie Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu Koło PZW nr 39 Okoń Strzelin w dniu 9 czerwca 2024 r.  roku na stawie dolnym w Białym Kościele organizuje Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. 3.

Do zawodów dopuszczeni zostaną zawodnicy w wieku 14-18 lat, będący członkami Okręgu PZW we Wrocławiu oraz posiadający zezwolenie na amatorski połów ryb na czas trwania zawodów.   

Dla każdego zawodnika obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia.

Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, legitymację członkowską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb na 2024 rok.

Każdy uczestnik musi posiadać aparat fotograficzny lub telefon z aparatem celem robienia zdjęć złowionym rybom na specjalnej macie z miarką.

 

Harmonogram zawodów:

Do 7:00 zbiórka zawodników i potwierdzenie udziału w zawodach

7:30 rozpoczęcie I tury zawodów

11:30 zakończenie I tury

11:30-12:00 przerwa. Ciepły posiłek, napoje.

12:00 rozpoczęcie II tury zawodów

16:00 zakończenie II tury zawodów

16:00 - 16:30 zbieranie kart startowych

16:00 ciepły posiłek, napoje.

17:00 ogłoszenie wyników. Zakończenie zawodów.

Z przyczyn niezależnych od organizatora harmonogram może ulec zmianie.

 

Zbiórka na parkingu przy dolnym stawie w Białym Kościele.

 

Wymiary ochronne ryb obowiązują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 

Wymiar ochronny okonia 18 cm.

 

Wymiary ochronne zawarte w w/w rozporządzeniu dotyczą:

1) bolenia (Aspius aspius L.) 40 cm;

2) jazia (Leuciscus idus L.) 25 cm;

3) klenia (Leuciscus cephalus L.) 25 cm;

4) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm;

5) suma (Silurus glanis L.) 70 cm;

6) szczupaka (Esox lucius L.) 45 cm;

 

Zwycięzca zawodów nabywa prawo do udziału w Spinningowych Mistrzostwach Polski juniorów.

Dla zwycięzców zawodów zapewniamy nagrody.

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy ciepły posiłek oraz miłą atmosferę.

 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 6 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenia przyjmuje Piotr Stojowski pod numerem telefonu: 509-874-867.