Spór o zbiorniki Tresna i Porąbka zakończony

24 maja 2024 r. w obecności Wiceministra Infrastruktury Przemysława Koperskiego, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podpisał z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie ZGW w Krakowie porozumienie w sprawie ugody na użytkowanie 2 obwodów rybackich, tj. zbiornika Tresna na rzece Soła nr 2 i zbiornika Porąbka na rzece Soła nr 3. 

Zawarta ugoda, zakończyła trwający dwa lata spór, który powstał w wyniku decyzji poprzedniego kierownictwa PGW Wody Polskie o rozwiązaniu umów na użytkowanie rybackie.

Oznacza to, że z chwilą popisania porozumienia Okręg PZW w Bielsku-Białej, odzyskał uprawnienia do realizacji zadań jako użytkownik rybacki, zgodnie z obowiązującymi zapisami umów – prowadzenia zarybień, ochrony i sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. 

Podpisana umowa to nowe otwarcie współpracy Wód Polskich i Polskiego Związku Wędkarskiego, które udało się osiągnąć dzięki wysiłkom obu stron” – na stronie FB komentuje Wiceminister Przemysław Koperski. https://www.facebook.com/Posel.Koperski


Poproszony o komentarz Prezes Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej kol. Wojciech Duraj powiedział:
Dzięki wysiłkom obu stron udało się dojść do porozumienia. Obecnie jesteśmy w dobrej współpracy, a na zbiorniki wrócą wędkarze. W najbliższej przyszłości dokonamy także zarybiania” 

Cieszymy się, że możemy na nowo podjąć współpracę i od razu zabrać się do wspólnego działania na rzecz poprawy środowiska wodnego – podsumował Dyrektor RZGW w Krakowie Wojciech Kozak. 

[MM]
(zdjęcia: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083384370181)