Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

SKŁADKI na 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr  52/IX/2022 ZG PZWz dnia 24 września 2022 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

150,-

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1)  członkowie uczestnicy do lat 16

2)  młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)    członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW

2)  członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu

niepełnosprawności.

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1)   członka zwyczajnego PZW

2)   członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.

2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).


 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/X/2022/ZO Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 26 października 2022 roku

 

SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2023 r.

w PZW Okręg we Wrocławiu

 

SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA – uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnie z Zasadami i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz zapisami zawartymi w zezwoleniu na rok 2023:

 

L.p.

Rodzaj składki

Cena

 

Składka pełna – na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania określone w RAPR, obowiązujących Zasadach amatorskiego połowu ryb i w Zezwoleniu

 

 

 

1

Składka pełna

240

2

Składka pełna ulgowa I dla:

- mężczyzn od 65 roku życia

 

130 

3

Składka pełna ulgowa II dla:

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW,

- odznaczonych Srebrną Odznaką Zasłużony Strażnik SSR.

 

130

4

Składka pełna ulgowa III dla:

- kobiet bez względu na wiek,

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW,

- odznaczonych Złotą Odznaką Zasłużony Strażnik SSR.

 

 

110

5

Składka pełna ulgowa IV dla:

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,

- członków uczestników od 8 do 16 lat,

- wyróżniających się strażników SSR na podstawie uchwały Zarządu Okręgu,

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 17 do 24 lat,

- członków PZW powyżej 75 lat.

 

35

6

Składka pełna ulgowa V dla:

- członków uczestnik do lat 7,

- członków uczestników z innego Okręgu z opłaconymi składkami w macierzystym Okręgu,

- członków PZW od 80 roku życia.

0

7

Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek

 

 

  1. Obcokrajowiec to osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa (obywatelstwo potwierdza dowód osobisty lub paszport).
  2. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie i w jego obecności.
  3. Zezwolenia na amatorski połów ryb wydawane przez Okręg PZW we Wrocławiu dla członków Okręgu PZW we Wrocławiu (ZR-1) upoważnia do wędkowania wyłącznie na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu.
  4. Okręg PZW we Wrocławiu dla wędkarzy nie będących członkami Okręgu PZW we Wrocławiu w tym z Okręgów posiadających podpisane porozumienie tzw. dwustronne wydaje zezwolenie „ZR-2” dostępne wyłącznie poprzez system e-zezwoleń na stronie internetowej Okręgu.

 

SKŁADKA NIEPEŁNA CAŁOROCZNA:

 

L.P.

SKŁADKA NIEPEŁNA – WODY NIZINNE

 

1

Składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z RAPR i Zezwoleniem)

220

 

W składce niepełnej nie stosuje się żadnych ulg.

 

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA uprawniająca do wędkowania ze środków pływających po wykupieniu składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód nizinnych.

 

L.P.

Rodzaj składki

Cena (zł)

1

Składka uzupełniająca uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych

20

 

W składce uzupełniającej nie stosuje się żadnych ulg.

 

Wędkarz posiadający składkę niepełną na wody nizinne po wykupieniu składki uzupełniającej uprawniającej do wędkowania ze środków pływających nabywa prawa do wędkowania jak po opłacie pełnej składki tzn. na wszystkich wodach (nizinnych i górskich), wszystkimi metodami.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRESOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD:

 

Składki dla członka PZW:

Metoda

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

100

200

300

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

80

160

240

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

80

160

240

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

70

140

210

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

50

100

150

 

OPŁATY OKRESOWE I CAŁOROCZNE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD DLA NIEZRZESZONYCH W PZW W TYM CUDZOZIEMCÓW:

 

METODA

1 DZIEŃ

3 DNI

7 DNI

ROCZNA

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

150

300

450

740

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

120

260

400

650

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

120

250

400

650

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

110

220

350

500

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

70

150

250

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY EGZAMINACYJNE

 

L.P.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską:

 

kwota

1.

Podstawowa

 

Dla młodzieży szkolnej do 18 lat na podstawie legitymacji szkolnej

 

 30,00

 

bezpłatnie