Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

SKŁADKI na 2022 rok

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 71/X/2021/ZO Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 roku

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2022 r.

 

L.p.

Treść

cena

1.

Składka członkowska

100,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

1,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.    

 

SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2022 r.

w PZW Okręg we Wrocławiu

 

SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA – uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, ZAPR i zezwoleniem:

 

L.p.

Rodzaj składki

Cena

 

Składka pełna – na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania określone w RAPR, obowiązujących Zasadach amatorskiego połowu ryb i w Zezwoleniu

 

 

 

1

Składka pełna

160

2

Składka pełna ulgowa I dla:

- mężczyzn od 65 roku życia

- na podstawie zawartych porozumień dwustronnych  dla członków PZW zrzeszonych w innych Okręgach z opłaconymi składkami w macierzystym Okręgu

 

 

110 

3

Składka pełna ulgowa II dla:

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW,

- odznaczonych srebrną odznaką zasłużony strażnik SSR

 

100

4

Składka pełna ulgowa III dla:

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW,

- kobiet bez względu na wiek,

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych złotą odznaką zasłużony strażnik SSR

 

 

80

5

Składka pełna ulgowa IV dla:

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,

- członków uczestników od 8 do 16 lat

- wyróżniający się strażnicy SSR na podstawie uchwały Zarządu Okręgu

 

20

6

Składka pełna ulgowa V dla:

- członków PZW od 80 roku życia

- Członek uczestnik z innego Okręgu z opłaconymi składkami w macierzystym Okręgu

- członek uczestnik do lat 7

0

7

Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek

 

 

  1. Obcokrajowiec to osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa (obywatelstwo potwierdza dowód osobisty lub paszport).
  2. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie i w jego obecności.
  3. Zezwolenia na amatorski połów ryb wydawane przez Okręg PZW we Wrocławiu (ZR-1) upoważnia do wędkowania wyłącznie na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu
  4. Dla wędkarzy spoza Okręgu PZW we Wrocławiu wydaje się zezwolenie „ZR-2” dostępne wyłącznie poprzez system e-zezwoleń na stronie internetowej Okręgu.

 

SKŁADKA NIEPEŁNA CAŁOROCZNA:

 

L.P.

SKŁADKA NIEPEŁNA – WODY NIZINNE

 

1

Składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z RAPR i Zezwoleniem)

140

 

W składce niepełnej nie stosuje się żadnych ulg.

 

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA uprawniająca do wędkowania ze środków pływających po wykupieniu składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód nizinnych.

 

L.P.

Rodzaj składki

Cena (zł)

1

Składka uzupełniająca uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych

20

 

W składce uzupełniającej nie stosuje się żadnych ulg.

 

Wędkarz posiadający składkę niepełną na wody nizinne po wykupieniu składki uzupełniającej uprawniającej do wędkowania ze środków pływających nabywa prawa do wędkowania jak po opłacie pełnej składki tzn. na wszystkich wodach (nizinnych i górskich), wszystkimi metodami.

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRESOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD:

 

Składki dla członka PZW:

 

Metoda

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

60

120

180

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

50

100

140

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

50

100

140

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

40

70

120

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

30

60

100

 

 

 

 

 

OPŁATY OKRESOWE I CAŁOROCZNE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD DLA NIEZRZESZONYCH W PZW W TYM CUDZOZIEMCÓW:

 

METODA

1 DZIEŃ

3 DNI

7 DNI

ROCZNA

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

110

220

280

460

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

90

160

250

X

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

90

160

250

400

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

70

110

180

380

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

40

90

160

350

 

 

OPŁATY EGZAMINACYJNE.

 

 

L.P.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską:

 

kwota

1.

Podstawowa

 

Dla młodzieży szkolnej do 18 lat na podstawie legitymacji szkolnej

 

 30,00

 

bezpłatnie

 

 

 

 

Admin