Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2021

 

1. Uchwała nr 1/I/2021/PREZYDIUM z dnia 13 stycznia 2021 - w sprawie: zakupu modułów systemu AQUARIUS do Ośrodka Zarybieniowego PZW w Szczodrem

2. Uchwała nr 2/I/2021/PREZYDIUM z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie: wykupu ubezpieczenia NNW dla wędkarzy PZW Okręg we Wrocławiu na rok 2021

3. Uchwała nr 3/I/2021/PREZYDIUM z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie: powołania zespołu roboczego ds. przeanalizowania i oszacowania zasadności dalszego utrzymywania w zasobach PZW Okręg we Wrocławiu budynku mieszkalnego w m. Szczodre

4. Uchwała nr 4/I//2021/PRZEYDIUM z dnia 25 stycznia 2021 – w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na montaż paneli fotowoltaicznych w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Szczodrem.

5. Uchwała nr 5/I/2021/PREZYDIUM z dnia 25 stycznia 2021 – w sprawie przyjęcia planu pracy PREZYDIUM ZO PZW Okręg we Wrocławiu na pierwsze półrocze 2021 r.

6. Uchwała nr 6/I/2021/PREZYDIUM z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie: przyjęcia zasad likwidacji Kół Okręgu PZW we Wrocławiu

7. Uchwała nr 7/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: zatwierdzenia protokołu nr 1/01/2021/PREZYDIUM ze zdalnego posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 25 stycznia 2021 r.

8. Uchwała nr 8/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych od strony południowej w Domu Wędkarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 we Wrocławiu.

9. Uchwała nr 9/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: zatwierdzenia budżetu na wykonanie prac dotyczących odnowy oraz modernizacji parteru w Domu Wędkarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 we Wrocławiu. 

10. Uchwała nr 10/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków Koła PZW nr 58  SAUER DANFOS.

11. Uchwała nr 11/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: powołania Prezydium Okręgowego Kapitanatu Sportowego PZW Okręg we Wrocławiu

12. Uchwała nr 12/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: ustalenia opłaty startowej na zawody z cyklu Grand Prix organizowane przez PZW Okręg we Wrocławiu.

13. Uchwała nr 13/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021  - w sprawie: wydawania zezwoleń na sportowy połów ryb. - uchwała odrzucona

14. Uchwała nr 14/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty na wykonanie remontów stawów nr 2, 5, 9, 10, 13 w Ośrodku Zarybieniowym w Szczodrym.

15. Uchwała nr 15/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021 - w sprawie: użytkowania pokoju gościnnego oraz garażu nr 1 należącego do Domu Wędkarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 we Wrocławiu.

16. Uchwała nr 16/II/2021/PREZYDIUM z dnia 17 luty 2021  - w sprawie: wstrzymania wydawania znaczków dla Koła PZW nr 15 Lin Ligota Strupińska.

17. Uchwała nr 17/II/2021/PREZYDIUM z dnia 28 luty 2021  - w sprawie: zatwierdzenia wzoru zezwolenia dotyczącego zasad wędkowania na wodach przygranicznych pomiędzy PZW Okręgiem we Wrocławiu a PZW Okręgiem w Poznaniu.

UCHWAŁA NR 18/V/2021/PREZYDIUM zatwierdzenie terminu zawodów feederowych

UCHWAŁA NR 19/V/2021/PREZYDIUM prace na stawie nr 9

UCHWAŁA NR 20/VI/2021/PREZYDIUM zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

UCHWAŁA NR 21/VI/2021/PREZYDIUM nadanie odznaki wzorowy młody wędkarz

UCHWAŁA NR 22/VII/2021/PREZYDIUM zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

UCHWAŁA NR 23/VII/2021/PREZYDIUM dofinansowanie do udziału w mistrzostwach świata w spławiku w kat. U20 dla Bernarda Ożgi i Bartosza Korbana

UCHWAŁA NR 24/VII/2021/PREZYDIUM powołanie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w kole Smolec

UCHWAŁA NR 25 /VII/2021/PREZYDIUM zakup wag podwieszanych na potrzeby zawodów organizowanych przez Okręgowy Kapitanat Sportowy

UCHWAŁA NR 26/VII/2021/PREZYDIUM ogłoszenie konkursu plastycznego dla młodzieży

UCHWAŁA NR 27/VIII/2021/PREZYDIUM zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

UCHWAŁA NR 28/VIII/2021/PREZYDIUM zatwierdzenie ordynacji wyborczej do władz i organów kół PZW Okręgu we Wrocławiu oraz wzoru regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego dla kół Okręgu PZW we Wrocławiu

UCHWAŁA NR 29/VIII/2021/PREZYDIUM zakup domku letniskowego na terenie łowiska w Wilczynie