Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2020

1/VIII/2020/ZO Przedłożenie i zatwierdzenie uchwał prezydium Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu

2/VIII/2020/ZO Odwołanie i powołanie Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu

3/VIII/2020/ZO Zawieszenie Zarządzenia Pełnomocnika ZG nr 13/P/2019 z dnia 26.11.2020 r. ws. kryteriów oceny kół

4/VIII/2020/ZO Odwołanie Kapitana Sportowego i powołanie nowego składu osobowego Kapitanatu Sportowego i Komisji Sędziowskiej

5/VIII/2020/ZO "Przyznanie i rozliczanie delegacji służbowych członkom zespołów roboczych powołanych do pełnienia funkcji Zarządzeniem Pełnomocnika ZG nr 12/P/2020 z  dnia 05.02.2020r. "

6/VIII/2020/ZO Zmiana składu personalnego Zespołu ds. weryfikacji wyników połowów wędkarskich oraz presji na poszczególne wody za rok 2019 

7/VIII/2020/ZO Pokrycie kosztów przejazdu w ramach delegacji na zgrupowanie kadry U-15 dla Wojciecha Mikołajczaka w m. Hermanowice w terminie 24-29 sierpnia 2020r.

8/VIII/2020/ZO Zakaz wędkowania i zamknięcie łowiska Kąpielisko –Wołów w związku z wystąpieniem przyduchy

9/VIII/2020/ZO Zawieszenie Prezesa i Członków Zarządu Koła PZW nr 26 Wiązów oraz powołanie Pełnomocnika Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu 

10/VIII/2020/ZO Rozwiązanie komisji problemowych

11/VIII/2020/ZO Ustalenie wysokości diet dla Prezesa Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu

12/IX/2020/ZO Zatwierdzenie protokołu nr 1/8 z posiedzenia Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 roku

13/IX/2020/ZO Przedłożenie i zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu

14/IX/2020/ZO "Odwołanie i powołanie Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Strzelińskiego."

15/IX/2020/ZO Zawieszenie Członka Zarządu Koła PZW nr 90 Oława

16/IX/2020/ZO Zawarcie umowy leasingu operacyjnego samochodu marki Renault Master w związku z potrzebami Ośrodka Zarybieniowego PZW w Szczodrem

17/IX/2020/ZO Zatwierdzenie terminu, miejsc, kosztów na organizację i sfinansowania zawodów wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Wrocławia.

18/IX/2020/ZO Sfinansowanie zawodów towarzyskich

19/IX/2020/ZO Częstotliwość oraz ustalenie ilości diet dla Członków Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu.

20/IX/2020/ZO Głosowania imiennego przez członków Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu na posiedzeniach Zarządu

21/IX/2020/ZO Regulamin Rejonów

22/IX/2020/ZO Zmiany w regulaminie Komisji ds. Młodzieży oraz jej składu osobowego

23/IX/2020/ZO Wyznaczenie opiekunów Rejonów

24/IX/2020/ZO Zwolnienie z opłat uczestników zawodów

25/IX/2020/ZO "Plan pracy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu."

26/X/2020/ZO Zatwierdzenie protokołu nr 2/9/2020/ZO z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu z dnia 21.09.2020

27/X/2020/ZO Przedłożenie i zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu 

28/X/2020/ZO Upoważnienie dla Prezesa Zarządu PZW Okręg we Wrocławiu do dokonywania zmian planu pracy Zarządu PZW Okręg we Wrocławiu

29/X/2020/ZO Likwidacja łowiska specjalnego zbiornika Sulistrowickiego

30/X/2020/ZO Rozwiązanie Grupy Realizacyjnej Społecznej Straży Rybackiej

31/X/2020/ZO Wniosek dotyczący zezwolenia na wędkowanie w zbiorniku wodnym przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu

32/X/2020/ZO Wprowadzenie systemu elektronicznego głosowania uchwał Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu

33/X/2020/ZO Wprowadzenie czasowego zakazu połowu ryb po zarybieniu akwenu Leśnica na wniosek Koła PZW 122 „ASTRA”

34/X/2020/ZO Upoważnienie Prezesa Zarządu PZW Okręg we Wrocławiu do wprowadzania czasowego zakazu połowu ryb po zarybieniu w oparciu o wnioski kół PZW

35/X/2020/ZO Nadanie odznaczeń honorowych Polskiego Związku Wędkarskiego

36/X/2020/ZO Rozwiązanie Koła PZW nr 102 „Kozanów IV”.

37/X/2020/ZO Zmiany zapisów uchwały Prezydium ZO nr 27/X/2020 z dnia 12 października 2020 r. dotyczących wprowadzenia systemu elektronicznego głosowania uchwał Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu

38/X/2020/ZO W sprawie porozumień międzyokręgowych

39/X/2020/ZO Uzupełnienie składu Komisji Finansowo-Inwestycyjnej

40/XII/2020/ZO Zatwierdzenie protokołu nr 3/10/2020/ZO z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu z dnia 23.10.2020

41/XII/2020/ZO Przedłożenie i zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu

42/XII/2020/ZO Wprowadzenie czasowego zakazu połowu ryb po zarybieniu akwenu Leśnica (obydwa stawy) na wniosek Koła PZW 122 „ASTRA”

43/XII/2020/ZO Wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat z tytułu organizacji imprez sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz pozostałe Okręgi PZW na wodach użytkowanych przez PZW Okręg we Wrocławiu

44/XII/2020/ZO Ustalenie zasad połowu ryb i ich wymiarów na Zbiorniku Zaporowym Łagiewniki od dnia 01.01.2021 r

45/XII/2020/ZO Ustanowienie  łowiska specjalnego na zbiorniku Wilczków 

46/XII/2020/ZO Ustanowienie  łowiska specjalnego na zbiorniku Kaczy Staw

47/XII/2020/ZO Przyznanie środków dla Koła PZW nr 64 „Stare Miasto” na zagospodarowanie oraz przeciwdziałanie powstaniu przyduchy stawu przy ul. Północnej i Maślickiej

48/XII/2020/ZO Zakładanej ilości członków w 2021 roku

49/XII/2020/ZO Przyjęcie budżetu PZW Okręg we Wrocławiu na 2021

50/XII/2020/ZO Uchylenie Uchwały Zarządu Okręgu nr 35/X/2020/ZO z dnia 23.10.2020 r.

51/XII/2020/ZO Korekty planu zatrudnienia i płac na 2020 rok

52/XII/2020/ZO Przyznanie nagród pracownikom.

53/XII/2020/ZO Zmiana treści załącznika nr 1 do Uchwały Prezydium nr 34/X/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 r. zatwierdzony przez Uchwałą Zarządu Okręgu nr 41/XII/2020/ZO z dnia 21.12.2020 r

54/XII/2020/ZO Ustalenie wpisowego dla członka uczestnika w Polskim Związku Wędkarskim Okręg we Wrocławiu