Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia w sprawie przyznania dofinansowania na zakup sprzętów do organziacji zawodów

 

Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia w sprawie przyznania dofinansowania na zakup sprzętów do prac porządkowych 


Zarządzenie nr 3 z dnia 3 stycznia w sprawie aneksu do zezwolenia ZR-1 

 

Zarządzenie nr 4 z dnia 9 stycznia w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwolenia ZR-LW i ZR-S1

 

Zarządzenie nr 5 z dnia 9 stycznia w sprawie aneksu nr 2 do zezwoleń

 

zarządzenie nr 6 z dnia 13 stycznia w sprawie powołania rejonów

 

Zarządzenie nr 7 z dnia 13 stycznia w sprawie zmiany tabeli składek

 

zarządzenie nr 8 z dnia 20 stycznia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej koła nr 54 Piechur

 

zarządzenie nr 9 z dnia 27 stycznia w sprawie zakazu wędkowania w okolicy stopnia wodnego Malczyce

 

zarządzenie nr 10 z dnia 27 stycznia w sprawie aneksu nr 3 do zezwolenia ZR-1

 

zarządzenie nr 11 z dnia 28 stycznia w sprawie ewidencji sędziowanych zawodów

 

zarządzenie nr 12 z dnia 4 lutego w sprawie delegacji

 

zarządzenie nr 13 z dnia 6 lutego w sprawie rozwiązania Koła Sum

 

zarządzenie nr 14 z dnia 17 lutego w sprawie aneksu nr 4 do zezwoleń

 

zarządzenie nr 15 z dnia 18 lutego w sprawie zatwierdzenia kalendarza zawodów okręgowych

 

zarządzenie nr 16 z dnia 18 lutego w sprawie wymiarów ochronnych w trakcie zawodów okręgowych

 

zarządzenie nr 17 z dnia 18 lutego w sprawie zmiany składu OKS oraz Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

 

zarządzenie nr 18 z dnia 18 lutego w sprawie likwidacji Komisji ds. Sportu oraz powołania nowego członka OKS 

 

zarządzenie nr 19 z dnia 26 lutego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską

 

zarządzenie nr 20 z dnia 27 lutego w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2020 rok

 

zarządzenie nr 21 z dnia 27 lutego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

 

zarządzenie nr 22 z dnia 27 lutego w sprawie przyjęcia budżetu na 2020 rok

 

zarządzenie nr 23 z dnia 27 lutego w sprawie likwidacji zespołu ds. sportu

 

zarządzenie nr 24 z dnia 4 marca w sprawie wysokości diet dla działaczy

 

zarządzenie nr 25 z dnia 4 marca w sprawie  rozwiązania koła sum

 

zarządzenie nr 26 z dnia 11 marca w sprawie odwołania zawodów

 

zarządzenie nr 27 z dnia 17 marca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 

zarządzenie nr 28 z dnia 17 marca w sprawie zakazu sprzedaży zezwoleń

 

zarządzenie nr 29 z dnia 17 marca w sprawie wstrzymania wydawania zezwoleń

 

zarządzenie nr 30 z dnia 18 marca w sprawie opieki nad stawem "kaczym"

 

zarządzenie nr 31 z dnia 18 marca w sprawie zakazu wędkowania na stawie "kaczym"

 

zarządzenie nr 32 z dnia 19 marca w sprawie podziału składki członkowskiej

 

zarządzenie nr 33 z dnia 19 marca w sprawie powołania komisji ds. opracownia rejestrów

 

zarządzenie nr 34 z dnia 23 marca w sprawie zakazu wędkowania 

 

zarządzenie nr 35 z dnia 23 marca w sprawie przedłużenia terminów zebrań Walnych


zarządzenie nr 36 z dnia 25 marca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok  

 

zarządzenie nr 37 z dnia 8 kwietnia w sprawie opłat składek

 

zarządzenie nr 38 z dnia 16 kwietnia w sprawie inwentaryzacji kasy

 

zarządzenie nr 39 z dnia 17 kwietnia w sprawie utworzenia łowiska specjalnego

 

zarządzenie nr 40 z dnia 17 kwietnia w sprawie wznowienia sprzedaży zezwoleń

 

zarządzenie nr 41 z dnia 28 kwietnia w sprawie zebrań walnych

 

zarządzenie nr 42 z dnia 28 kwietnnia w sprawie odwołania zawodów

 

zarządzenie nr 43 z dnia 6 maja w sprawie aktualizacji składu osobowego Grupy Relizacyjnej SSR

 

Zarządzenie nr 44 z dnia 19 maja w sprawie ustanowienia łowiska specjalnego na zb. Sulistrowice

 

Zarządzenie nr 45 z dnia 19 maja w sprawie aktualizacji składu osobowego komisjie egzaminacyjnej na kartę wędkarską w kole Rekin

 

Zarządzenie nr 46 z dnia 20 maja w sprawie aneksu nr 5 do zezwolenia

 

zarządzenie nr 47 z dnia 28 maja w sprawie możliwości organizacji zawodów

 

zarządzenie nr 48 z dnia 3 czerwca w sprawie organizacji zawodów od 6 czerwca

 

zarządzenie nr 49 z dnia 4 czerwca w sprawie zdawania rejestrów i wklejania znaków wartościowych

 

zarządzenie nr 50 z dnia 4 czerwca w sprawie walnych zgromadzeń

 

zarządzenie nr 51 z dnia 18 czerwca w sprawie aktualizacji składu Grupy Realizacyjnej SSR

 

zarządzenie nr 52 z dnia 24 czerwca w sprawie nagród dla pracowników

 

zarządzenie nr 53 z dnia 25 czerwca w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania

 

zarządzenie nr 54 z dnia 30 czerwca w sprawie uchylenia zarządznia nr 53 i wprowadzenia zakazu wędkowania

 

zarządzenie nr 55 z dnia 1 lipca w sprawie przyznania akwenów pod opiekę kołu Kolejarz

 

zarządzenie nr 56 z dnia 6 lipca w sprawie wstrzymania wydawania zezwoleń 

 

zarządzenie nr 57 z dnia 7 lipca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 

zarządzenie nr 58 z dnia 8 lipca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

 

zarządzenie nr 59 z dnia 15 lipca w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego 

 

zarządzenie nr 60 z dnia 17 lipca w sprawie przyznania pod opiekę zb.wodnego Kołu nr 90

 

zarządzenie nr 61 z dnia 23 lipca w sprawieaktualizacji składu Grupy realizacyjnej SSR

 

zarządzenie nr 62 z dnia 23 lipca w sprawieregulaminów komisji problemowych

 

zarządzenie nr 63 z dnia 24 lipca w sprawie przyznania środków na zagospod. stawu dla koła nr 64

 

zarządzenie nr 64 z dnia 24 lipca w sprawielikwidacji Koła nr 57