Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2019

Uchwała nr 110/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 20.05.2019 r. na podstawie § 47 pkt. 22 Statutu PZW z dania 15 marca 2017 r.

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie powołuje komisję inwentaryzacyjną
w składzie:

Wiceprezes ds. Organizacyjnych Leszek Markiewicz

Skarbnik Zdzisław Leniak

Pracownik BZO Mariusz Mazur

Komisja ma za zadanie zinwentaryzować materiały budowlane zakupione na potrzeby remontu budynku w Bierutowie oraz prace remontowe.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych.

 

 

Uchwała nr 111/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 20.05.2019 r. na podstawie § 63 pkt. 3 Statutu PZW z dani 15 marca 2017 r.

w sprawie: zbycia lokalu w Bierutowie

§1

Prezydium przy 1 głosie wstrzymującym się postanawia zbyć lokal w Bierutowie drogą sprzedaży.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 112/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 20.05.2019 r. na podstawie § 47 pkt. 16 Statutu PZW z dania 15 marca 2017 r.

w sprawie: dofinansowania Pucharu Prezydenta Wrocławia

§1

Prezydium jednogłośnie postanawia przyznać 8 tys. zł na organizację Pucharu Prezydenta Wrocławia w dniu 23 czerwca 2019 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała nr 113/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 20.05.19r. na podstawie § 7 pkt.11 Statutu PZW z dania 15 marca 2017 r.

W sprawie: dofinansowania wyjazdu na SMŚ

 

Uchwała nr 114/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 20.05.19r. na podstawie § 47 pkt. 11 Statutu PZW z dania 15 marca 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia wniosków na odznaczenia

§1

Prezydium ZO przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdza 67 wniosków na odznaki dla zasłużonych działaczy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała nr 116/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 20.05.19r. na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dania 15 marca 2017 r.

W sprawie: zakupu urządzenia GPS

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza zakup urządzenia GPS do samochodu służbowego ochrony wód.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 117/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 20.05.19r. na podstawie § 47 pkt. 17 i 18 Statutu PZW z dania 15 marca 2017 r.

W sprawie: dofinansowania dnia szkółek wędkarskich

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie przyznaje 6 tys. zł na organizacje dnia szkółek wędkarskich w Ośrodku Zarybieniowym Szczodre.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Młodzieży.

 

 

Uchwała nr 118/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 15.07.2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium nr 17 z dnia 17.06.2019 r.

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza protokół Posiedzenia Prezydium nr 17 z dnia 17.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 119/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 15.07.2019 r.

 

w sprawie: rozwiązania Koła nr 69 „Ekonomista”

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium jednogłośnie postanawia rozwiązać Koło nr 69 „Ekonomista” do 30.07.2019r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.07.2019r.

 

 

Uchwała nr 120/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 15.07.2019 r.

 

W sprawie: przekazania pod opiekę akwenu Sulistrowice

 

Na podstawie § ust.10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO jednogłośnie przychyla się do przekazania pod opiekę Kołu nr  22 „Sobótka”  akwenu Sulistrowice

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 121/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 15.07.2019 r.

 

W sprawie: wyróżnienia dzieci z Koła nr 122 „Astra”

 

Na podstawie § 47 ust. 11 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie przychyla się do pozytywnego  rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyróżnienia dzieci z Koła nr 122 „Astra”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 122/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

 z dnia 15.07.2019 r.

 

W sprawie: wyróżnienia Koła nr 86 „Czarna Łacha” i Koła nr 42 „Zacisze”

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza wyróżnienie w formie statuetki Koła nr 86 „Czarna Łacha” i dyplomu dla koła nr 42 „Zacisze”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 123/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 19.08.2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium nr 18 z dnia 15.07.2019 r.

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza protokół Posiedzenia Prezydium nr 18 z dnia 15.07.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 124/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 19.08.2019 r.

 

w sprawie: funduszu remontowego

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium jednogłośnie postanawia objąć funduszem remontowym w wysokości

1,50 za m ² , mieszkańców i pracowników zajmujących lokale w Ośrodku Zarybieniowym w m Szczodre.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.

 

 

Uchwała nr 125/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 19.08.2019 r.

 

W sprawie: dofinansowania remontu pomostów na akwenie „Glinianki Stabłowice”

 

Na podstawie § 47 ust. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie przyznaje dofinansowania na remontu pomostów na akwenie „Glinianki Stabłowice” Kołu nr 61 „Fabryczna”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 126/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 19.08.2019 r.

 

W sprawie: przekazania pod opiekę akwenu „Maślice”

 

Na podstawie § ust.10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO jednogłośnie przychyla się do przekazania pod opiekę Kołu nr  64 „Stare Miasto”  akwenu „Maślice”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała nr 127/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 02.09.2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium nr 19 z dnia 19.08.2019 r.

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza protokół Posiedzenia Prezydium nr 19 z dnia 19.08.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 128/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 02.09.2019 r.

 

w sprawie: do pełnienia funkcji pełnomocnika w Zarządzie Koła nr 105

 

Na podstawie § 47 ust. 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium jednogłośnie postanawia o wdrożeniu Pełnomocnika w Kole nr 105 „RZGW” w osobie Pana Leszka MARKIEWICZA.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2019r.

 

 

Uchwała nr 129/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 02.09.2019 r.

 

W sprawie: ostatecznego terminu rozliczania się Kół z informacji o opłaceniach składek członkowskich w Zarządach i Organach

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie uznaje termin 23.09.2019 za ostateczny

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 130/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 02.09.2019 r.

 

W sprawie: ostatecznego terminu dotyczącego zaległości w dostarczaniu przez Koła dokumentacji po Walnych zebraniach

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie uznaje termin 23.09.2019 za ostateczny

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 131/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 19.08.2019 r.

 

W sprawie: przekazania pod opiekę akwenu „Kąpielisko”

 

Na podstawie § ust. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO jednogłośnie przychyla się do przekazania pod opiekę Kołu nr  6 „Jelcz Laskowice”  akwenu „Kąpielisko”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 132/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 02.09.2019 r.

 

W sprawie: zatwierdzenia regulaminów dotyczących funkcjonowania Biura Okręgu

 

Na podstawie § ust.10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO jednogłośnie zatwierdza Regulaminy (pracy, zasad zatrudniania
i wynagradzania oraz zasad organizacyjnych)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

 

Uchwała nr 133/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 16.09.2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium nr 20 z dnia 02.09.2019 r.

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza protokół Posiedzenia Prezydium nr 20 z dnia 02.09.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 134/Prezydium

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 14.10.2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium nr 21 z dnia 16.09.2019 r.

 

Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednogłośnie zatwierdza protokół Posiedzenia Prezydium nr 21 z dnia 16.09.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.