Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zarządzenia 2019

Zarządzenie nr 1 z dnia 8 listopada dotyczące zawieszenia komisji problemowych

Zarządzenie nr 2 z dnia 8 listopada dotyczące powołania zespołów roboczych

Zarzadzneie nr 3 z dnia 8 listopada dotyczące określenia zadań zespołów roboczych

Zarządzenie nr 4 z dnia 8 listopada  dotyczące powołanie rzecznika prasowego

Zarzadzenie nr 5 z dnia 13 listopada dotyczące zwolenienia z opłaty składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Zarzadzenie nr 6 z dnia 14 listopada dotyczące wprowadzenia zakazu wędkowania na zb. przy ul. Północnej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 7 z dnia 15 listopada dotyczące dofinansowania zawodów feederowych

Zarządzenie nr 8 z dnia 18 listopada dotyczące powołania składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła Jelcz-Laskowice

Zarządzenie nr 9 z dnia 19 listopada dotyczące przeprowadzenia inwenatryzacji

Zarządzenie nr 10 z dnia 21 listopada dotyczące przyznania środków na zagospodarowanie stawu

Zarządzenie nr 11 z dnia 26 listopada dotyczące przyznania środków na zakup sprzetu biurowego

Zarządzenie nr 12 z dnia 26 listopada dotyczące zatwierdzenia regulaminu komisji egzamiacyjnych na kartę wędkarską

Zarządzenie nr 13 z dnia 26 listopada dotyczące zatwierdzenia kryteriów oceny kół

Zarządzenie nr 14 z dnia 27 listopada dotyczące powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła nr 90 Rzemieślnik Oława

Zarządzenie nr 15 z dnia 28 listopada dotyczące zatwierdzenia treści informatora wód górskich 

Zarządzenie nr 16 z dnia 2 grudnia dotyczące zmianu składu osobowego zespołów roboczych

Zarządzenie nr 17 z dnia 2 grudnia dotyczące zatwierdzenia treści zezwolenia na 2020 rok

Zarządzenie nr 18 z dnia 3 grudnia dotyczące wycofania pełnomocnictwa 

Zarządzenie nr 19 z dnia 5 grudnia dotyczące udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi BZO

Zarządzenie nr 20 z dnia 5 grudnia dotyczące powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 21 z dnia 12 grudnia dotyczące przeprowadzenia audytów 

Zarządzenie nr 22 z dnia 12 grudnia dotyczące dostarczenia dokumentów finansowych

Zarządzenie nr 23 z dnia 13 grudnia dotyczące wypowiedzenia porozumienie Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 24 z dnia 13 grudnia dotyczące przygotowania dokumentów finanasowych do Okręgu (Preliminarz na 2020)

Zarządzenie nr 25 z dnia 13 grudnia dotyczące dostarczania Dokumentów finanasowych do Okręgu (rozliczenie wg preliminarza za 2019r.)

Zarządzenie nr 26 z dnia 18 grudnia dotyczące zakazu wędkowania po zarybieniu na zb.przy ul.Głównej, Stabłowickiej i Góreckiej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 27 z dnia 19 grudnia dotyczące zmiany załącznika do uchwały ZO PZW we Wrocławiu nr 283 odnośnie składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2020 rok

Zarządzenie nr 28 z dnia 19 grudnia dotyczące zatwierdzenia zezwolenia dla porozumienia przygranicznego z Opolem

Zarządzenie nr 29 z dnia 19 grudnia dotyczące przyznania nagród dla pracowników

Zarządzenie nr 30 z dnia 19 grudnia dotyczące zatwierdzenia wzoru zezwolenia dla porozumień tzw.50%

Zarządzenie nr 31 z dnia 30 grudnia dotyczące powołania Grupy Realizacyjnej Społecznej Straży Rybackiej

Zarządzenie nr 32 z dnia 30 grudnia dotyczące ustalenia Regulaminu powołania i funkcjonowanaia Grupy Realizacyjnej Społecznej Straży Rybackiej