Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uchwała XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów

 

UCHWAŁA XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POSTANAWIA:

1.     Zniesienie limitu połowu suma we wszystkich zamkniętych zbiornikach (poza obwodami rybackimi).

2.     Przywrócić zerowe porozumienie dolnośląskie.

3.     Obniżenie opłat dla członków-uczestników na poziom z roku 2016.

4.     Oznakować w sposób trwały dopuszczone odległości połowu od budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, oraz przepławek itp. (zgodnie z ustawą o rybactwie).

5.     Przywrócić ulgę dla seniorów, którzy ukończyli 80lat (jak w roku 2016).

6.     Udostepnienie Sali konferencyjnej w Domu Wędkarza w dni wolne od pracy na zebrania lub inne spotkania wynikające z działalności Statutowej.

7.      Odłowić suma ze stawie w Szczodrem (tzw. „polarowski”).

8.      Utrzymanie rejonów, jako ciała informacyjno-doradczego i jako element pośredni do kontaktów z Kołami.

9.      Zamieszczenie na stronie Okręgu informacji o datach i miejscach wszelkich zarybień.

10.            Podjąć działania do odbudowy rybostanu rz. Odra na odcinku Lipki-Ratowice.

11.            Zobowiązać nowy zarząd do pilnego podjęcia niezbędnych kroków prawnych (do 31 maja br.) dot. odzyskania zadłużenia wobec Okręgu od osób fizycznych.

12.            Umożliwić dojazd nad wodę – zlikwidować zakazy wjazdu.

13.            Egzekwowanie przez rzecznika oskarżenia i sądy koleżeńskie paragraf 14 pkt. 2 Statutu.

14.            Wprowadzić górne wymiary ochronne ryb tak jak na Mietkowie na inne wody.

15.            Wznowić ekologiczno-wędkarską szkółkę dla dzieci i młodzieży przez ZO.

16.            Wystąpić do ZO o wygospodarowanie miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych członków PZW, którzy załatwiają sprawy służbowe w Domu Wędkarza.

17.            Współpraca pomiędzy ZO i wędkarzami poprzez Zarządy Kół.

18.           Wystąpić do Zarządu Głównego PZW z wnioskiem o zniesienie wymiaru ochronnego, okresu ochronnego i limitu połowu dla suma i bolenia na zbiornikach zamkniętych.

19.            Zniesienie łowiska „no kill” na Kanale Powodziowym rz. Odra we Wrocławiu dla wszystkich metod połowu.