Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2018

 

2018 r

 

Uchwały Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 15.01.2018 r.

 

 

Uchwała nr 69/Prez./2018

w sprawie: uchylenia uchwały nr 51/ZO/2017 z dnia 13.XI.2017r. oraz ustalenia nowego podziału składki członkowskiej.  

§1

Prezydium ZO PZW jednomyślnie wnioskuje o uchylenie uchwały nr 51/ZO/2017 z dnia 13.11.2017r. dotyczącej podziału składki członkowskiej i w jej miejsce proponuje wprowadzić następujący podział: 46% Koła, 1% FPK, 43% Okręg.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 70/Prez./2018

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu FPK.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie zatwierdza Regulamin FPK.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 71/Prez./2018

w sprawie: opłat za korzystanie ze stanicy wędkarskiej „Mietków” w Borzygniewie.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie znosi 10-cio % ulgę w opłatach za korzystanie z usług Stanicy Wędkarskiej „Mietków” w Borzygniewie dla członków PZW Okręgu Wrocławskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 72/Prez./2018

w sprawie: likwidacji kontenerów na nieczystości rozmieszczonymi nad brzegami zbiornika Mietków.

§1

W związku z problemami związanymi z wywozem odpadów Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia zrezygnować z rozmieszczania kontenerów na nieczystości na brzegach zbiornika Mietków. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 73/Prez./2018

w sprawie: rozwiązania Koła nr 92 przy WKTS.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia rozwiązać Koło PZW nr 92 przy WKTS we Wrocławiu z powodu braku jego działalności statutowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 74/Prez./2018

w sprawie: dofinansowania dla Koła PZW „Astra”.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu postanawia jednomyślnie oddalić wniosek Koła PZW „Astra” dotyczący dofinansowania w kwocie 1 500 zł na konserwację sprzętu elektromechanicznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 75/Prez./2018

w sprawie: wniosku Koła PZW ”Zacisze” o dofinansowanie.

§1

Z uwagi na to, że Koło PZW „Zacisze” posiada już jeden komputer, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie oddala wniosek koła dotyczący dofinansowania zakupu laptopa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 76/Prez./2018

w sprawie: dotacji z okazji jubileuszu 65-lecia Koła PZW Oleśnica.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyznaje kwotę 800 zł na dofinansowanie uroczystości związanych z jubileuszem 65-lecia Koła PZW Oleśnica.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 77/Prez./2018

w sprawie: nadania uprawnień Instruktora Szkolenia Młodzieży PZW.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie nadaje uprawnienia Instruktora Szkolenia Młodzieży PZW szesnastu Kolegom zgodnie z Protokołem Komisji ds. Młodzieży nr 1/2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 78/Prez./2018

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie powołuje Komitet Organizacyjny XXV Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet w następującym składzie:  Przewodniczący – Leszek Wawerczyk, członkowie – Rafał Bielewicz, Tadeusz Filipiak,  Bogusław Krawczyk, Dariusz Ludwik, Roman Olma, Adam Suchorab, Waldemar Szmajda, Zdzisław Wrona.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 79/Prez./2018

w sprawie: uzupełnienia składu ZO.

§1

Zgodnie ze Statutem PZW § 20 Prezydium ZO jednomyślnie postanawia powołać Kol. Krzysztofa Jelonka na członka ZO PZW we Wrocławiu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 Uchwały Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 15.01.2018 r.

 

 

Uchwała nr 69/Prez./2018

w sprawie: uchylenia uchwały nr 51/ZO/2017 z dnia 13.XI.2017r. oraz ustalenia nowego podziału składki członkowskiej.  

§1

Prezydium ZO PZW jednomyślnie wnioskuje o uchylenie uchwały nr 51/ZO/2017 z dnia 13.11.2017r. dotyczącej podziału składki członkowskiej i w jej miejsce proponuje wprowadzić następujący podział: 46% Koła, 1% FPK, 43% Okręg.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 70/Prez./2018

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu FPK.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie zatwierdza Regulamin FPK.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 71/Prez./2018

w sprawie: opłat za korzystanie ze stanicy wędkarskiej „Mietków” w Borzygniewie.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie znosi 10-cio % ulgę w opłatach za korzystanie z usług Stanicy Wędkarskiej „Mietków” w Borzygniewie dla członków PZW Okręgu Wrocławskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 72/Prez./2018

w sprawie: likwidacji kontenerów na nieczystości rozmieszczonymi nad brzegami zbiornika Mietków.

§1

W związku z problemami związanymi z wywozem odpadów Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia zrezygnować z rozmieszczania kontenerów na nieczystości na brzegach zbiornika Mietków. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 73/Prez./2018

w sprawie: rozwiązania Koła nr 92 przy WKTS.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia rozwiązać Koło PZW nr 92 przy WKTS we Wrocławiu z powodu braku jego działalności statutowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 74/Prez./2018

w sprawie: dofinansowania dla Koła PZW „Astra”.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu postanawia jednomyślnie oddalić wniosek Koła PZW „Astra” dotyczący dofinansowania w kwocie 1 500 zł na konserwację sprzętu elektromechanicznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 75/Prez./2018

w sprawie: wniosku Koła PZW ”Zacisze” o dofinansowanie.

§1

Z uwagi na to, że Koło PZW „Zacisze” posiada już jeden komputer, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie oddala wniosek koła dotyczący dofinansowania zakupu laptopa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 76/Prez./2018

w sprawie: dotacji z okazji jubileuszu 65-lecia Koła PZW Oleśnica.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyznaje kwotę 800 zł na dofinansowanie uroczystości związanych z jubileuszem 65-lecia Koła PZW Oleśnica.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 77/Prez./2018

w sprawie: nadania uprawnień Instruktora Szkolenia Młodzieży PZW.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie nadaje uprawnienia Instruktora Szkolenia Młodzieży PZW szesnastu Kolegom zgodnie z Protokołem Komisji ds. Młodzieży nr 1/2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 78/Prez./2018

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie powołuje Komitet Organizacyjny XXV Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet w następującym składzie:  Przewodniczący – Leszek Wawerczyk, członkowie – Rafał Bielewicz, Tadeusz Filipiak,  Bogusław Krawczyk, Dariusz Ludwik, Roman Olma, Adam Suchorab, Waldemar Szmajda, Zdzisław Wrona.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała nr 79/Prez./2018

w sprawie: uzupełnienia składu ZO.

§1

Zgodnie ze Statutem PZW § 20 Prezydium ZO jednomyślnie postanawia powołać Kol. Krzysztofa Jelonka na członka ZO PZW we Wrocławiu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 80

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 22.01.2018r.

 

dotyczy: zawarcia trójstronnego Porozumienia Dolnośląskiego.

 

§1

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, jednomyślnie postanawia zobowiązać wszystkich wędkarzy do wpisywania w rejestr połowu ryb daty i numeru łowiska przed rozpoczęciem wędkowania.

 

UCHWAŁA NR 82

 

w sprawie: dotacji dla Koła PZW Twardogóra.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, przy dwóch głosach wstrzymujących się, przeznacza ze środków na zagospodarowanie wód, kwotę 2 tys. zł. Kołu PZW Twardogóra na zakup piły spalinowej i kosy spalinowej.

 

 

UCHWAŁA NR 83

 

w sprawie: remontu „łowisk” na stawach w OZ PZW Szczodre.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zatwierdza kosztorys na sumę 35 tys. zł. dotyczący wykonania tzw. „łowisk” na stawach w OZ PZW w Szczodrem.

 

UCHWAŁA NR 84

 

w sprawie: dotacji na naprawę drogi dojazdowej i tamy na akwenie „Czarna Łacha”.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przeznacza kwotę 9 tys. zł. na remont tamy i drogi dojazdowej do akwenu „Czarna Łacha”. 

 

 

UCHWAŁA NR 85

 

w sprawie: Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet.

 

Mając na uwadze Spławikowe Mistrzostwa Świata Kobiet i związanymi z tym przepisami FIPS-u, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu postanawia wyłączyć Kanał Żeglugowy przy ul. Zawalnej na 1 miesiąc przed zawodami.

 

UCHWAŁA NR 86

 

w sprawie: zakazu organizacji zawodów w terminie Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet.

 

 

Z uwagi na duże zapotrzebowanie sędziowskie podczas Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu wprowadza zakaz organizacji zawodów w tym terminie tj. 24 – 26.08.2018r.

 

 

Uchwała nr 88

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 12-03-2018 r.

w sprawie:  zakupu kosiarki na potrzeby OZ PZW w Szczodrem

 

§1

Prezydium ZO PZW jednomyślnie wyraża zgodę na zakup kosiarki dla OZ PZW w Szczodrem.

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 89

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 12-03-2018 r.

w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską

§1

Prezydium ZO PZW, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 30, jednomyślnie powołuje Komisję Egzaminacyjną przy Kole PZW nr 116 Kapitan.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała nr 90

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 16.04.2018r.

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyjmuje protokół z ostatniego posiedzenia odbytego w dniu 12.03.18r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 91

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie zatwierdza protokół z ostatniego posiedzenia w dniu 16.04.2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        

                                                        

Uchwała nr 92

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: struktury składek

§ 1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na Posiedzeniu w dniu 14.05.2018r. w oparciu o Statut PZW - §47 pkt. 8, Uchwałę nr 4/II/2018 ZG PZW z dnia 24.02.2018r. wprowadza n/w zmiany w załączniku nr 1 do uchwały ZO PZW we Wrocławiu nr 47/ZO/2017 z dnia 13 listopada 2017r.:

 

W obowiązujących na rok 2018 składkach członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłatach okresowych za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW wprowadza z dniem 1 czerwca 2018r. n/w zmiany w ich wysokości:

  1. Składka okresowa dla członka PZW:

- za jeden dzień wędkowania dla członka PZW - 20 zł

- za trzy dni wędkowania dla członka PZW - 50 zł

- za siedem dni wędkowania dla członka PZW - 100 zł

      2.   Opłata roczna i opłaty okresowe dla osób niezrzeszonych w PZW:

- roczna opłata dla osoby niezrzeszonej - 350 zł

- opłata za jeden dzień wędkowania dla osoby niezrzeszonej - 38 zł

- opłata za trzy dni wędkowania dla osoby niezrzeszonej - 90 zł

- opłata za siedem dni wędkowania dla osoby niezrzeszonej      - 180 zł          

                                                                  § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2018r.

 

 

Uchwała nr 93

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: dofinansowania dla Kol. Doroty Komosa podczas Mistrzostw Europy.

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW - § 47 p. 16, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyznaje dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. Kol. Dorocie Komosa na start w Mistrzostwach Europy w Wędkarstwie Spławikowym dla Niesłyszących.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 94

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: dofinansowania organizacji Dnia Dziecka w OZ PZW Szczodre

§ 1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w oparciu o Statut PZW - § 47 p. 17, jednomyślnie przyznaje kwotę 1 500,00 zł Komisji Młodzieży na organizację Dnia Dziecka w OZ PZW  Szczodre.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 95

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: zakupu komputera na potrzeby Komisji d.s. Młodzieży

§ 1

W oparciu o Statut PZW - § 47 p. 17, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyznaje środki finansowe w wysokości do 2 tys. zł na zakup komputera na potrzeby Komisji ds. Młodzieży.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 96

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: zakupu komputera na potrzeby Komisji Ochrony Wód i Sekretarza ZO

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW - §47 p. 10, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyznaje środki finansowe w kwocie do 2 tys. zł na zakup komputera na potrzeby Komisji Ochrony Wód i Sekretarza ZO.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 97

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: dofinansowania dla Koła Góra Miasto

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 10, przyznaje Kołu Góra Miasto kwotę 800,00 zł. na wyposażenie meblowe nowego biura koła.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 98

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie dofinansowania dla Koła PZW Belona

§1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, w oparciu o Statut PZW - § 47 p. 10, przyznaje Kołu Belona kwotę 1 200,00 zł na organizację zawodów i wydanie znaczków okolicznościowych z okazji jubileuszu koła.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 99

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

§1

Przychylając się do wniosku Koła, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 30, zatwierdza skład Komisji Egzaminacyjnej Koła PZW Kobierzyce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 100

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu

z dnia 16.07.2018 r.

(przyjęta jednogłośnie)

 

1. Znając i respektując, wynikłe ze Statutu PZW uprawnienia kontrolne GKR, Prezydium ZO:

- w pełni akceptuje stanowisko Prezesa ZO (uzgodnione wcześniej telefonicznie z członkami Prezydium) w sprawie terminu tej kontroli (wyrażone w pismach z dnia 05.07 oraz 09.07 br.) uzasadnione nieobecnością w tym terminie wielu osób niezbędnych do prawidłowego jej przeprowadzenia (Prezesa ZO, byłego Prezesa ZO, 3 członków Prezydium ZO, byłej Głównej Księgowej, Kierownika Ośrodka Zarybieniowego);

- akceptuje i potwierdza czynności dokonane przez Dyrektora BZO w dniu przyjazdu Zespołu Kontrolnego – będące realizacją postanowienia Prezesa ZO w tym przedmiocie, jak również  stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.07 br.

2. Wyraża dezaprobatę odnośnie sugerowania przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego GKR możliwości fałszowania lub niszczenia w Biurze ZO dokumentów oraz wezwania Policji celem ich zabezpieczenia (co miało miejsce dnia 10.07 br.).

 

3. Wyraża zdecydowany sprzeciw, przeciwko włączeniu do zespołu kontrolnego jako eksperta ichtiologa osoby bez wymaganych dla tej funkcji kompetencji i obiektywizmu.

 

4. Prosimy o przeprowadzenie planowanej kontroli po okresie urlopowym i po Spławikowych Mistrzostwach Świata Kobiet, które organizujemy w dniach 25-26.08.2018 r.

 

5. Upoważnia się Dyrektora BZO do przekazania stanowiska Prezydium ZO PZW we Wrocławiu Prezesowi Zarządu Głównego PZW oraz Przewodniczącemu GKR, w tym do złożenia wniosków zmierzających do zapewnienia prawidłowego i obiektywnego przeprowadzenia planowanej kontroli.

 

Uchwała nr 101 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW jednogłośnie zatwierdza protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium z dnia 18.06.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 102 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW jednogłośnie podejmuje decyzję o zakupie i wymianie okien przeciwpożarowych o wartości około 30 000 zł w związku z remontem Biura Zarządu Okręgu i koniecznością spełnienia norm budowlanych, przy czym decyzja w tej sprawie może ulec zmianie w przypadku znalezienia przez inspektora budowlanego przy Okręgu alternatywnego rozwiązania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 103 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW jednogłośnie przyznaje kwotę 300 zł  dla koła PZW Wołów na organizację zawodów, w których udział wezmą 4 koła

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 104 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW jednogłośnie przyznaje kwotę 200,00 zł dla gospodarza koła PZW Gromnik za sprzątanie rozlewiska i stawów w okresie sierpień - październik 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 105 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW jednogłośnie przyznaje kwotę 200,00 zł dla gospodarza koła PZW Pilczyce  za sprzątanie stawu na Pilczycach (okolice ul. Koszykarskiej) w okresie sierpień - październik 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 106 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW jednogłośnie wyraża zgodę na zniesienia wymiarów ochronnych ryb dla uczestniczek Mistrzostw Świata Kobiet, za wyjątkiem tych, które są ustanowione w przepisach Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 107 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW wyraża zgodę na utworzenie strony internetowej Okręgu PZW we Wrocławiu wraz z profilem na FB i zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 108 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW zatwierdza skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę Wędkarską  Koła Elektromontaż

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 109 Prezydium ZO PZW

we Wrocławiu z dnia 16.07.2018 r.

§1

Prezydium ZO PZW wyraża zgodę na dodatkowe zarybienie stawu dla młodzieży przy ulicy Żmigrodzkiej na wniosek Komisji Młodzieżowej PZW przy Okręgu i przeznacza na ten cel 200 kg ryb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.