Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2017

UCHWAŁY PREZYDIUM ZO

PZW WE WROCŁAWIU

Z DNIA 03.04.2017r.

 

UCHWAŁA NR 1/Prez./2017

 

w sprawie: powołania rzecznika prasowego ZO.   

 

Zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 30, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie powołuje Dyrektora BZO Kol. Waldemara Szmajdę na Rzecznika Prasowego Zarządu Okręgu.

 

UCHWAŁA NR 2/Prez./2017

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu ZO PZW we Wrocławiu.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 46 pkt. 10, jednomyślnie zatwierdza Regulamin Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR 3/Prez./2017

w sprawie: uchylenia uchwały nr 1/ZO/2017 w części dotyczącej funkcji V-ce Prezesa ds. Sportu i Młodzieży.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 44 pkt.2, jednomyślnie uchyla uchwałę Nr 3/ZO/2017 z dnia 09.03.2017r. w części dotyczącej powołania na funkcję V-ce Prezesa ds. Sportu i Młodzieży Kol. Bogusława Krawczyka.

 

UCHWAŁA NR 4/Prez/2017

 

w sprawie: powołania V-ce Prezesa ds. Sportu.

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 44 pkt.2, jednomyślnie powołuje na funkcję V-ce Prezesa ds. Sportu Kol. Bogusława Krawczyka.

 

  UCHWAŁA NR 5/Prez./2017

 

w sprawie: powołania V-ce Prezesa ds. Młodzieży.

 

Zgodnie ze Statutem PZW § 44 pkt.2, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie powołuje na funkcję V-ce Prezesa ds. Młodzieży Kol. Bernarda Ożgę.

 

UCHWAŁA NR 6/Prez./2017

 

w sprawie: zawieszenia Zarządzenia nr 16/P/2016 Pełnomocnika ZG.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 10 oraz § 47 pkt. 1, jednomyślnie zawiesza Zarządzenie nr 16/P/2016 Pełnomocnika ZG z dnia 28.10.2016r. dotyczące podziału składek członkowskich na 2017r. do czasu uregulowania tej kwestii przez Zarząd Główny PZW.

UCHWAŁA NR 7/Prez./2017

w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych Komisji Problemowych.

Zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 12, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie zatwierdza składy osobowe Komisji Problemowych niezbędnych do realizacji zadań naszego Okręgu.

UCHWAŁA NR 8/Prez./2017

 

dotycząca: powołania I-go Z-cy Prezesa ZO.

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 pkt. 3,  jednomyślnie powołuje na I-go Z-cę Prezesa Zarządu Okręgu Kol. V-ce Prezesa d.s Organizacyjnych Kol. Leszka Markiewicza.

 

UCHWAŁA NR 9/Prez./2017

 

dotycząca: zatwierdzenia Planu Pracy na 2017 rok.

 

Zgodnie z § 46 pkt. 1 Statutu PZW, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie zatwierdza Plan Pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na 2017 rok.

 

UCHWAŁA NR 10/Prez./2017

 

w sprawie: wypłacenia pracownikom BZO PZW we Wrocławiu zaległej premii produkcyjnej.

 

Na podstawie § 46 pkt. 19 Statutu PZW, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia uruchomić dla pracowników BZO zaległą premię produkcyjną za okres od 18.03. do 31.03.2016r.

UCHWAŁA NR 11/Prez./2017

 

w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Przewodniczącego OKS”.

 

Zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 11, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie nadaje Kol. Józefowi Jagodzińskiemu tytuł „Honorowy Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego” we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR 12/Prez./2017

 

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 24/P/2017 Pełnomocnika ZG.

 

W związku z usunięciem nieprawidłowości formalnych przez władze Koła nr 83 „Perkoz”

Borowa, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 10 i pkt. 19,

jednomyślnie uchyla Zarządzenie nr 24/P/2017 Pełnomocnika ZG dotyczące wstrzymania działalności tego Koła.

UCHWAŁA NR 13/Prez./2017

 

w sprawie: wyrażenia zgody na organizację zawodów przez Okręg PZW w Jeleniej Górze.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 27, jednomyślnie wyraża zgodę na przeprowadzenie w dniach 20-21 maja 2017r. zawodów wędkarskich na rzece Odrze nr 4 przez Okręg PZW w Jeleniej Górze.

 

UCHWAŁA NR 14/Prez./2017

 

w sprawie: wyrażenia zgody na organizację zawodów przez Okręg PZW w Legnicy.

 

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt. 27, jednomyślnie wyraża zgodę na przeprowadzenie w dniach 09.04, 14.05, 11.06, 26-27.06, 10.09 i 01.10.2017r. zawodów wędkarskich na rzece Odrze nr 6 przez Okręg PZW w Legnicy (koło w Ścinawie).

 

 

UCHWAŁY PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PZW

WE WROCŁAWIU

Z DNIA 15.05.2017r.

 

 

UCHWAŁA NR 15/Prez./2017

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyjmuje protokół nr 1 z dnia 03.04.2017r.

 

UCHWAŁA NR 16/Prez./2017

w sprawie: utworzenia koła PZW „Zieloni”.

§ 1

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie § 46 pkt 9 Statutu PZW z dn. 19.10.2007r., w oparciu o § 1 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW, jednomyślnie wyraża zgodę na ponowne założenie Koła PZW „Zieloni” pod warunkiem usunięcia wszelkich dotychczas występujących nieprawidłowości i spełnienia zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 2

1.                  Siedziba Koła ma się znajdować na terenie Okręgu Wrocławskiego.

2.                  Koło może otrzymać nazwę „Zieloni”.

3.                  Koło może zostać wpisane do rejestru kół pod numerem 45.

4.                  Terenem działania Koła będzie Okręg Wrocławski.

5.                  Koło zostanie włączone do rejonu VI.

§ 3

Prezydium ZO ustala minimalną liczbę 100 członków, jaką koło winno osiągnąć po roku swej działalności.

 

UCHWAŁA NR 17/Prez./2017

w sprawie: dofinansowania remontu lokalu w Obornikach Śl.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyznaje kwotę 2.500,-  zł na remont lokalu Koła PZW nr 13 w Obornikach Śl.

 

UCHWAŁA NR 18/Prez/2017

 

w sprawie: powołania Komendanta Powiatowego SSR w Miliczu.

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 46 pkt 15, jednomyślnie rekomenduje Kol. Roberta Staniszewskiego na stanowisko Komendanta SSR Powiatu Milickiego.

 

UCHWAŁA NR 19/Prez./2017

w sprawie: podatku od nieruchomości za Stanicę Wędkarską w Sławoszowicach.

 

Mając na uwadze równe traktowanie kół naszego Okręgu, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie utrzymuje w mocy decyzję kierownictwa BZO dotyczącą obciążenia Koła Milicz podatkiem od nieruchomości za Stanicę Wędkarską w Sławoszowicach.

 

 

UCHWAŁA NR 20/Prez./2017

w sprawie: uchylenia uchwały nr 185 ZO z dnia 21.04.2016r. dotyczącej bezosobowego funduszu płac.

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10, jednomyślnie anuluje uchwałę ZO nr 185 z dnia 21.04.2016r.

 

UCHWAŁA NR 21/Prez./2017

 

w sprawie: uchylenia uchwały nr 167 ZO z dnia 14.01.2016r. dotyczącej likwidacji stanowiska.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10, jednomyślnie anuluje uchwałę nr 167 ZO z dnia 14.01.2016r. likwidującą stanowisko z-cy dyr. BZO.

 

 

UCHWAŁA NR 23/Prez./2017

 

w sprawie:  zmiany terminu wypłat wynagrodzeń pracownikom BZO.

 

Zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie ustanawia ostatni roboczy dzień miesiąca jako termin wypłat wynagrodzeń pracownikom BZO.

                                      

 

UCHWAŁA NR 24/Prez./2017

 

w sprawie: przyznania Kołu PZW Góra Miasto kwoty 300,00 zł.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyznaje jednomyślnie kwotę 300,00 zł Kołu PZW Góra Miasto na zakup nagrody honorowej, która zostanie wręczona zwycięzcy zawodów podczas festynu wędkarskiego „Złoty Leszcz”.

 

 

UCHWAŁA NR 25/Prez./2017

 

w sprawie: przyznania Komisji Młodzieży kwoty 1.500 zł na dofinansowanie Dnia Dziecka.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 17, przyznaje jednomyślnie Komisji Młodzieży kwotę 1.500,00 zł na dofinansowanie Dnia Dziecka.

 

 

UCHWAŁA NR 26/Prez./2017

 

w sprawie: zwiększenia limitu odznaczeń dla SSR.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 11 i 15, jednomyślnie zwiększa o 5 szt. limit odznaczeń dla SSR.

 

UCHWAŁA NR 27/Prez./2017

 

w sprawie: dokooptowania do składu Komisji Ochrony Wód Kol. Adama Suchoraba.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 12, jednomyślnie dokooptowuje do Komisji Ochrony Wód Kol. Adama Suchoraba.

 

UCHWAŁA NR 28/Prez./2017

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przebywanie pracowników i studentów U.Wr. na terenie stawów w Domaszczynie i Pruszowicach.

 

ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 23, wyraża jednomyślnie zgodę na przebywanie pracowników i studentów Uniwersytetu Wr. w kompleksach stawowych Domaszczyn i Pruszowice celem przeprowadzenia badań dotyczących składu gatunkowego herpetofauny.

UCHWAŁA NR 29/Prez./2017

 

w sprawie: wydzierżawienia stawu koło Malczyc.

 

Zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 15, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie postanawia wydzierżawić akwen koło Malczyc.

 

UCHWAŁA NR 30/Prez./2017

 

w sprawie: wynajęcia 5 łodzi z silnikami Kołu Astra.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 16, jednomyślnie wyraża zgodę na udostępnienie 5 łodzi wraz z silnikami Kołu PZW Astra na zawody wędkarskie w dniu 22.10.2017 na stanicy Mietków z zastrzeżeniem, że koszt paliwa pokrywa koło Astra.

UCHWAŁA NR 31/Prez./2017

 

w sprawie: dzierżawy terenu i dofinansowania kwotą 3 tys. zł zawodów muchowych.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 46 pkt 16, jednomyślnie postanowiło wyrazić zgodę na wydzierżawienie terenu na kanale  powodziowym bądź rzece Bóbr., natomiast nie wyraża zgody na przyznanie kwoty 3.000,00 zł. na zawody muchowe organizowane przez Koło PZW Astra uważając, że tego typu zawody winny mieć charakter  samofinansujący.

UCHWAŁA NR 32/Prez./2017

w sprawie:  zmniejszenia wymiaru ochronnego okonia podczas Spławikowych Mistrzostw Polski.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 46 pkt 27, jednomyślnie postanawia zmniejszyć wymiar ochronny okonia do 15 cm podczas zawodów o Spławikowe Mistrzostwo Polski.

 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR 3

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZO PZW WE WROCŁAWIU W DNIU 19.06.2017r.

 

UCHWAŁA NR 33/Prez./2017

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyjmuje Protokół Prezydium ZO Nr 2 z dnia 15.05.2017r.

 

 

UCHWAŁA NR 34/Prez./2017

 

w sprawie: zmiany zasad w klasyfikacji sekcji federowej.

 

Zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zatwierdza uchwałę nr 1/04/2017 Kapitanatu Sportowego o brzmieniu – W zawodach okręgowych w klasyfikacji łącznej będą brane pod uwagę dwa najlepsze starty.

 

UCHWAŁA NR 35/Prez./2017

 

w sprawie: podniesienia opłaty startowej zawodników.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW §46 pkt 10, zatwierdza uchwałę nr 2/04/2017 Kapitanatu Sportowego o następującym brzmieniu – Podnosi się opłatę startową zawodników do 50,00 zł. w zawodach spławikowych i federowych.

 

 

UCHWAŁA NR 38/Prez./2017

 

w sprawie: powołania na funkcję Sekretarza Komisji Ochrony Wód.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10 i 15, jednomyślnie powierza Kol. Adamowi Suchorabowi funkcję Sekretarza Komisji Ochrony Wód przy ZO PZW we Wrocławiu. 

 

UCHWAŁA NR 39/Prez./2017

 

w sprawie: dofinansowania startu zawodnika w Spławikowych Mistrzostwach Świata U - 15.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW §46 pkt 17 przyznaje Kol. Bartoszowi Korbanowi 4 tys. zł. na dofinansowanie startu w Spławikowych Mistrzostwach Świata U-15.

 

UCHWAŁA NR 40/Prez./2017

 

w sprawie: dotacji dla Koła PZW Środa Śl.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyznaje dotację Kołu PZW Środa Śl. w wys. 3 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki.

 

UCHWAŁA NR 41/Prez./2017

 

w sprawie: podwyższenia regulaminowych nagród finansowych dla pracowników.

 

Prezydium ZO zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10 i 19 podwyższa do kwoty 100 tys. zł./ na rok, fundusz finansowy nagród dla pracowników Okręgu Wrocławskiego.

 

UCHWAŁA NR 42/Prez./2017

 

w sprawie: utworzenia 1% Funduszu Pomocy Kołom.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10, jednomyślnie postanawia utworzyć z odpisu ze składki członkowskiej 1% Fundusz Pomocy Kołom. 

 

 

 

 

UCHWAŁY 43-50 PREZYDIUM ZO Z DNIA 17.07.2017r. Prot. Nr 4

.

 

UCHWAŁA NR 43

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie przyjmuje Protokół nr 3 Prezydium ZO z dnia 19.06.2017r.

 

UCHWAŁ NR 44

w sprawie: przyznania Kołu PZW Malczyce kwoty 6 tys. zł. na remont drogi.

 

Zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 15 Prezydium ZO PZW we Wrocławiu przyznaje, ze środków na zagospodarowanie i ochronę wód, Kołu PZW Malczyce  kwotę 6 tys. zł. na remont drogi dojazdowej do zbiornika w Wilczkowie.

 

UCHWAŁA NR 45

w sprawie: wprowadzenia zakazu wędkowania po zarybieniu wód.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 46 pkt 15, oddala wniosek Koła PZW Fabryczna dotyczący zakazu wędkowania na wodach okręgowych przez okres 10 dni po ich zarybianiu.

 

UCHWAŁA NR 46

dotycząca: publikacji uchwał na stronie internetowej Okręgu.

                                                    

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu zobowiązuje Rzecznika Prasowego ZO do zamieszczania na stronie internetowej Okręgu informację o pracy i uchwałach Zarządu – z wyjątkiem uchwał dotyczących polityki bezpieczeństwa i zawierających newralgiczne informacje takie jak: dane osobowe, finansowe i gospodarcze.

 

UCHWAŁA NR 47

w sprawie: przyznania Kołu Oborniki Śl. dodatkowej kwoty 1 tys. zł. na remont siedziby koła.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie z § 46 pkt 22 jednomyślnie przyznaje Kołu Oborniki Śl. kwotę 1 tys. zł. na materiały budowlane celem dokończenia remontu lokalu koła.

 

UCHWAŁA NR 48

w sprawie: wydania zezwolenia na udział w zawodach zawodnikom nie posiadających opłat na wędkowanie w Okręgu Wrocławskim.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 16, jednomyślnie wyraża zgodę na udział w zawodach organizowanych przez Klub River Wołów w dniach 24.09. i 29.10.17r., zawodnikom nie posiadających opłat na wody okręgu wrocławskiego pod warunkiem, że złowione ryby zostaną wypuszczone do wody.

 

UCHWAŁA NR 49

 

w sprawie: plenerowej imprezy „Dzień Sandacza” w dniu 29.07.2017r.

 

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 46 pkt 10, 16 i 17, jednomyślnie wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie terenu Stanicy Wędkarskiej w Borzygniewie wraz z dostępem do instalacji sanitarnej i elektrycznej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mietkowie. Ponadto przyznaje kwotę 500,- zł. na nagrody w zawodach wędkarskich dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

Uchwały Prezydium z 18.09.2017r.

 

UCHWAŁA NR 51

 

w sprawie: udzielenia dofinansowania Kołu Oborniki Śl.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie z § 46 pkt 22 jednomyślnie przyznaje Kołu PZW Oborniki Śl. kwotę jednego tysiąca złotych.

 

UCHWAŁA NR 52

 

w sprawie: wycofania ze składu Zarządu Okręgu Kol. Jacka Tula.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, przychylając się do prośby Kol. Jacka Tula, zgodnie ze Statutem PZW § 20 pkt 3, jednomyślnie odwołuje go ze składu Zarządu Okręgu.

 

 

UCHWAŁA NR 53

 

w sprawie: zatwierdzenia uchwał nr 6 i 7 Zarządu Koła Środa Śl.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 15  jednomyślnie zatwierdza uchwały Zarządu Koła Środa Śl. nr 6 i 7 z dnia 24.08.2017r. dotyczące odpowiednio: całkowitego zabierania jesiotra z akwenu „Kajaki” i „Brodno”; wywozu zanęt/przynęt oraz zestawów łódkami zanętowymi, a także innymi środkami pływającymi na akwenie „Kajaki”.

 

UCHWAŁA NR 54

 

w sprawie: korekty preliminarza budżetowego Okręgu.

 

Zgodnie z § 47 pkt 7, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu jednomyślnie wprowadza korektę preliminarza budżetowego Okręgu na rok 2017, polegającą na zwiększeniu funduszu płac na rok bieżący o 120 tys. zł. Środki na tę korektę pochodzą z planowanego na bieżący rok dodatniego wyniku finansowego Okręgu, który po zmniejszeniu o tę kwotę wynosić ma 150 tys. zł.

 

UCHWAŁA NR 55

 

w sprawie: przyznania odznaczeń SSR.

 

Na wniosek Komisji Ochrony Wód, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 pkt 11, jednomyślnie nadaje wyróżniającym się strażnikom 6 złotych i 6 srebrnych odznaczeń „Zasłużony Strażnik SSR PZW”.

Imienna lista wyróżnionych w załączeniu.

 

UCHWAŁA NR 56

 

w sprawie: pełnomocnictwa do podpisania Porozumienia Dolnośląskiego.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 28, jednomyślnie udziela pełnomocnictwa n/w Kolegom do podpisania Porozumienia Dolnośląskiego: Prezesowi ZO Kol. Bogusławowi Kisielowi, Skarbnikowi ZO Kol. Karolowi Naporze i Dyr. BZO Kol. Waldemarowi Szmajdzie.

UCHWAŁA NR 57

 

w sprawie: przyznania dofinansowania Kołu PZW „Sygnał”.

 

Przychylając się do prośby Koła PZW „Sygnał”, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 pkt 10, przyznaje Kołu kwotę 1 056,00 zł z okazji obchodów 40 – lecia.

UCHWAŁA NR 60

 

w sprawie: remontu parteru w Domu Wędkarza.

 

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 pkt 22, jednomyślnie postanawia zlecić wykonanie prac projektowych oraz kosztorysowych dotyczących remontu parteru Domu Wędkarza.

 

        PROTOKÓŁ NR 6                                      

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZO PZW we Wrocławiu w dniu 09.10.2017r.

 

UCHWAŁA NR 61

 

w sprawie: Porozumienia Północno-Zachodniego (Strefa I).

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 47 p. 28, jednomyślnie odrzuca przystąpienie do Porozumienia Północno-Zachodniego (Strefa I).

 

UCHWAŁA NR 62

 

w sprawie: zawarcia trójstronnego Porozumienia Dolnośląskiego.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, na podstawie Statutu PZW § 47 p. 28, jednomyślnie odrzuca zawarcie Porozumienia trójstronnego (Okręgów Legnica, Wałbrzych, Wrocław) do czasu wyjścia Okręgów Legnica i Wałbrzych z Porozumienia Północno-Zachodniego (Strefa I).

 

UCHWAŁA NR 63

 

w sprawie: zawarcia porozumień przygranicznych.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 28, jednomyślnie aprobuje zawarcie symetrycznych porozumień przygranicznych z Okręgami PZW: Legnica, Opole, Poznań).

UCHWAŁA NR 64

 

w sprawie: zawarcia porozumień w tzw. „opcji zerowej”.

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 28, jednomyślnie wyraża gotowość zawarcia porozumień „w opcji zerowej” z Okręgami PZW nie znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie naszego Okręgu.

 

UCHWAŁA NR 65

 

w sprawie: dofinansowania I Karpiowych Mistrzostw Okręgu.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p.16, przyznaje kwotę 500,00 zł. na organizację I Karpiowych Mistrzostw Okręgu.

 

UCHWAŁA NR 66

 

w sprawie: dofinansowania zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło Góra Miasto.

 

Prezydium ZO PZW we Wrocławiu, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 16, przyznaje Kołu PZW Góra Miasto kwotę 300,00 zł. na organizację zawodów wędkarskich.

 

UCHWAŁA NR 67

w sprawie: likwidacji Koła PZW „Cussons”.

 

 

W związku z brakiem jakiejkolwiek działalności, realizacji celów i zadań statutowych, zgodnie ze Statutem PZW § 47 p. 9, Prezydium ZO PZW we Wrocławiu rozwiązuje Koło PZW „Cussons”.