Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

2013

Rok 2013

 

UCHWAŁA NR 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu, zgodnie z § 44 p.2 i 3 Statutu PZW, na wniosek Prezesa ZO powołuje 8 osób do Prezydium ZO, w skład którego oprócz Prezesa wchodzą:

Grzegorz Szymański, Jan Błachuta, Tadeusz Filipiak, Jacek Stępień, Andrzej Lisowski, Jan Dubnicki, Andrzej Walaszek.

 

UCHWAŁA NR 2

Zarząd Okręgu zatwierdza składy osobowe Komisji: Zagospodarowania Wód, Sportu, Ochrony Wód, Odznaki i Morskiej.

 

UCHWAŁA NR 3

Zarząd Okręgu powołuje na funkcję Rzecznika Oskarżenia Okręgu Kol. Tomasza Jerzyka w kadencji 2013 – 2016.

 

UCHWAŁA NR 4

Zarząd Okręgu wprowadza częstotliwość zebrań co 2 miesiące.

 

Uchwały z Prot. Nr 2 z dn. 02.09.13r.

 

UCHWAŁA NR 5

Ze względu na Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zwołuje na dzień 07.10.2013r. zebranie Członków Zarządu, poświęcone wyłącznie sprawom Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.

 

UCHWAŁA NR 6

Wprowadzić do Planu Pracy na II połowę 2013r. pozycję „omówienie uchwał XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW”.

 

UCHWAŁA NR 7

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 2 Prezydium ZO z dn. 08.07.2013r. dotyczącą diet dla Zarządu i Organów Okręgu.

UCHWAŁA NR 8

Zarząd okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 3 Prezydium ZO z dnia 08.07.13r. dotyczącą Podziału Pracy i Zakresu Czynności Członków Prezydium i Komisji Problemowych.

 

UCHWAŁA NR 9

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 4 Prezydium ZO z dnia 08.07.13r.

dotyczącą uruchomienia wypłaty dla pracowników I raty Motywacyjnego Funduszu Premiowego za 2013 rok.

 

UCHWAŁA NR 10

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 5 Prezydium ZO z dnia 08.07.13r. powierzającą Kol. Romanowi Gawlasowi funkcję Kapitana Sportowego Okręgu

 

UCHWAŁA NR 11

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu zatwierdza uchwałę nr 6 Prezydium ZO z dnia 08.07.13r. przyznającą Kołu Jelcz – Laskowice kwotę 500 zł. celem zakupienia nagród na zawody wędkarskie „Memoriał Edwarda Płońskiego”.

 

UCHWAŁA NR 12

Zarząd Okręgu zawiesza członka ZO Kolegę Adama Kocika w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.

 

Uchwały z Prot. Nr 4 z 28.X.13r.

 

UCHWAŁA NR 15

Zarząd Okręgu, stosunkiem głosów 15 za i przy 4 wstrzymujących się, uchyla uchwałę nr 12 z dnia 02.09.br dotyczącą zawieszenia Kol. Adama Kocika w prawach członka ZO.

 

UCHWAŁA NR 16

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu przyjmuje protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 02.09.2013r.

 

UCHWAŁA NR 17

Zarząd Okręgu zatwierdza protokół z posiedzenia w dniu 07.10.2013r.

 

 

UCHWAŁA NR 18

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 7 Prezydium ZO z dnia 30.09.br. dotyczącą przyznania z FPK kwoty 750 zł Kołu PZW Zacisze oraz uchwałę nr 8 z dnia 30.09.br. w sprawie nadania srebrnych odznak „Zasłużony Strażnik SSR PZW”.

 

Uchwały z Prot. Nr 5 z 16.12.13r.

 

UCHWAŁA NR 19

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu przyjmuje protokół nr 4 z posiedzenia Zarządu Okręgu w dniu 28.10.2013r.

 

UHWAŁA NR 20

Zarząd Okręgu zatwierdza ustalenia oraz wysokości składek i opłat na zagospodarowanie i ochronę wód na 2014 rok, zawartych w ramach Porozumienia Dolnośląskiego.

 

UCHWAŁA NR 21

 

W związku z nierozliczeniem się  za 2012 rok, Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu postanawia nie wydawać  znaków wartościowych kołom PZW: Atlantis, Strażak i Rokita do momentu rozliczenia się z działem finansowo-księgowym.